TUNI Sign korkeakouluyhteisössä

TUNI Sign on Tampereen korkeakouluyhteisön vuonna 2020 käyttöön ottama sähköinen allekirjoituspalvelu, jota käytetään korkeakouluyhteisön (Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu) pääasiallisena allekirjoitusvälineenä.

Sähköinen allekirjoitus on juridisesti sitova tapa allekirjoittaa sopimuksia ja asiakirjoja. TUNI Signin sähköinen allekirjoitus on lainsäädännössä (EU 910/2014, 26. artikla ja 2009/617, VahvL) tarkoitettu kehittynyt sähköinen allekirjoitus, jossa allekirjoittajan henkilöllisyys varmennetaan sähköisesti ja henkilön yksilöivät tiedot liitetään allekirjoitettavaan asiakirjaan siten, ettei niitä voida myöhemmin huomaamatta muuttaa.

Kun saat Tampereen korkeakouluyhteisöltä allekirjoituspyynnön sisältävän sähköpostin

  1. Avaa sähköposti ja kirjaudu saamallasi tunnuksella.
  2. Tilaa sähköpostiviestissä olevasta painikkeesta PIN-koodi puhelimeesi.
  3. Kirjaudu PIN-koodilla TUNI Signiin.
  4. Avaa asiakirja ja tarkista sen sisältö.
  5. Jos sisältö on kunnossa, hyväksy asiakirja.