Hyppää pääsisältöön

Toimialajohtaja Mika Forsberg: Sote EMBA –opinnot tukevat johtajana kehittymistä

Julkaistu 9.6.2022
,
päivitetty 3.10.2023
Tampereen yliopisto
MIka Forsberg
Executive MBA -koulutukset yhdistävät yliopiston monitieteellistä tutkimustietoa, laajaa kouluttajaverkostoa sekä pitkäaikaista kokemusta johtamiskoulutuksista. Sosiaali- ja terveysalan Executive MBA huomioi alan erityispiirteet syventäen erityisesti henkilöstö- ja liiketoimintaosaamista. Sosiaalialalla pitkään johtotehtävissä työskennellyt Mika Forsberg kertoo kokemuksistaan ohjelmassa.

Mika Forsberg aloitti sosiaali- ja terveysalan Executive MBA -ohjelman vuonna 2020. Lahtelainen Forsberg työskentelee perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialajohtajana Päijät-Hämeen hyvinvointialueella (entinen Päijät-Hämeen kuntayhtymä).

Pohjakoulutukseltaan Forsberg on yhteiskuntatieteiden lisensiaatti. Hän on opiskellut Turun yliopistossa sosiologiaa, Helsingin yliopistossa sosiaalityötä ja Jyväskylän yliopistossa myöhemmin lisensiaatin tutkinnon. Forsbergilla on lisäksi opettajan ammatillinen pätevyys. Opiskelu on kulkenut mukana työnteon ohella aina.

– Kun mietin 25-vuotista työuraani, ei siellä taida olla hetkeäkään, etten olisi jotain opiskellut. Työn ohessa opiskelu on hyvin antoisaa, kun teoriaa voi heti peilata käytännön työhön, usein vielä opiskelutovereiden kanssa, Mika Forsberg kertoo.
– Yksi syy opiskella aina lisää on toki työmarkkinatkin; uskon että omia vaihtoehtoja voi laajentaa kouluttautumalla. Olen myös ajatellut, etten halua urautua. Sote-puolella voisi edelleen olla mahdollista tehdä samaa tehtävää pitkään.

Omassa roolissaan Forsberg kokee entistä tärkeämmäksi yleisjohtamisen taidot. Hän on työskennellyt esihenkilönä jo 20 vuotta. Arjessa ei olisi järkevää sukeltaa aivan yksityiskohtiin.

Oma toimialajohtajan tehtäväni on kansallisesti aika uniikki kokonaisuus, joka muotoutui alueellisen sote-uudistuksen myötä 2016–2017. Toimialalla työskentelee noin 1600 ihmistä ja palvelurepertuaari on melkoisen laaja ennaltaehkäisevistä perusterveydenhuollon palveluista sosiaalihuoltoon ja erikoissairaanhoitoon kuuluvaan psykiatriaan. Koen vahvasti velvollisuudekseni kouluttautua ja huolehtia siitä, että kehityn johtajana, Forsberg kuvaa.

EMBA-ohjelmaan kannusti Forsbergin työnantaja. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä on tavoitteena, että koko ylin johto olisi suorittanut EMBAn.

– Olin yksi niistä johtoryhmässämme, joilla se vielä oli suorittamatta. Aloitimme keskustelut esimieheni kanssa hyvissä ajoin, jo ennen kuin tiedossamme oli sote-alan oma EMBA Tampereen yliopistossa. Se vaikutti oikein hyvältä, joten siihen hain, Forsberg muistelee.
– Jo hakemuksen tekeminen oli hyvä ensimmäinen askel opintoihin. Siinä jo käynnistyi tämä prosessi, kun piti listata mitä odotan koulutukselta ja pohtia asiaa muutenkin. Tietojen ja taitojen päivittämistarpeita oli, ja aiemmista johtamisopinnoistakin oli aikaa.

Monimuotoista opiskelua

EMBA-opintoihin kuuluu lähiopetuspäiviä ja monipuolista itsenäistä opiskelua. Keskustelua ja pohdintoja käydään paljon kouluttajien ja osallistujien kesken. Forsbergin opintojen aikana myös koronapandemia vaikutti opintojärjestelyihin, ja lähijaksoja muutettiin etätoteutuksiksi.

 – Koronan alku oli tietenkin hämmentävää aikaa, työssä ja myöhemmin opinnoissa. Etäopiskeluun piti totutella, ettei menisi multitaskaamisen puolelle. Minulle helpompia ovat kieltämättä olleita kasvokkaiset lähijaksot, kun päivän aikana keskitytään vain opiskeluaiheisiin, Forsberg sanoo. Mutta erinomaisten luennoitsijoiden ja toimivan tekniikan ansiosta etätoteutuksetkin ovat olleet onnistuneita.
– Live-tapaamisten sijainti oli toimiva, vaikka Lahdesta kuljenkin. Kampusareenalla on hyvät tilat, joihin on helppo tulla. Matka on ollut hyvää orientaatiota tuleviin opiskelupäiviin.
– Hybridiopiskelua voisi olla hyödyllistä EMBA-opinnoissa käyttää jatkossakin jossain määrin, osallistujat ovat erilaisia ja töiden ohessahan etäopiskelu helpottaakin, Forsberg pohtii.

Verkosto ja opiskeluryhmä ovat merkittäviä tekijöitä EMBA-ohjelmassa. Forsbergin ryhmässä osallistujia on usealta paikkakunnalta, erilaisista tehtävistä.

– Meillä ryhmä on ollut terveydenhuoltopainotteinen. Kun itse olen taustaltani sosiaalihuollon ihminen ja siihen profiloitunut, olen oppinut paljon ja kokenut yhdessä opiskelun hyvin hedelmälliseksi. Johtamisen ydinkysymykset ja kehittämistarpeet ovat lopulta hyvin samanlaisia, olipa sitten sosiaali- tai terveydenhuollon puolelta koulutukseen ponnistava. Keskustelumme ovat olleet hyvin vivahteikkaita, Forsberg sanoo.
– On etuoikeus oppia toisilta ja reflektoida, kuinka jokainen istuttaa näitä opiskeltavia asioita omaan toimialaan. Saamme hienosti lisää ymmärrystä toisiltamme, eri lailla kuin arjen verkostoissa. Ala on isossa muutoksessa sote-uudistuksen myötä ja johtaminen on paljolti muutosjohtamista. Sitä olen miettinyt, että jos samassa ohjelmassa olisi kollega omasta organisaatiosta, vielä erilainen syvempi reflektointi olisi mahdollista.

Mika Forsbergin EMBA-opinnot alkavat olla loppusuoralla. Opintomatka Alankomaihin on juuri tehty ja kokemus oli hieno. Seuraavaksi vuorossa on vielä omalle organisaatiolle tehtävä kehittämistyö.

– Syksypuolen käytän siihen, aiheena yhdyspintatyön johtaminen. Tässä hyvinvointialueuudistus on nyt ihan keskeinen viitekehys, ja siinä korostuu oman alueen sote-uudistus, joka on jo aika pitkälti tehty. Aihe on päivittäin muutenkin omalla työpöydälläni. Teen haastatteluja ja kokemustietoakin on aiheesta kerääntynyt, Forsberg avaa.
– Esimerkiksi aluevaltuutettujen perehdytys yhdyspintajohtamiseen oli äärimmäisen helppoa, kun tätä varten kerättyä teoriaa ja tietoa saatoin käyttää esityksessä melko suoraan, Forsberg hymyilee.

Mika Forsberg kannustaa lämpimästi alan johtajia kouluttautumaan:
– Olen saanut ohjelmasta paljon, ja omia alaisia aionkin ohjata meillä Sote EMBA –jonoon. Ehdottomasti suosittelen tätä alan omaa EMBAa myös tulevilla hyvinvointialueilla johtotehtävissä oleville, hän päättää.

Teksti: Annamari Karjalainen

Haastattelu tehty ja julkaistu toukokuussa 2022.