Yksikkö

Tampereen yliopiston normaalikoulu

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
Normaalikoulun matematiikantunti

Tampereen yliopiston normaalikoulu on osa Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaa. 

Normaalikoulun tehtäviin yliopistollisena harjoittelukouluna kuuluvat perus- ja lukiokoulutuksen sekä opettajankoulutustehtävän lisäksi oleellisesti monipuolinen tutkimus-, kokeilu- ja kehitystoiminta. Aineenopettajiksi ja luokanopettajiksi valmistuvat opiskelijat suorittavat ohjatun opetusharjoittelunsa Normaalikoulussa. 

Normaalikoulu muodostaa yhtenäisen koulun perusasteelta lukioon. Oppilaita ja opiskelijoita on yli 900. Perusopetus toimii Nekalassa ja lukio yliopiston keskustakampuksella.

Käyntiosoitteet:
Tampereen yliopiston normaalikoulu / perusopetus          
Kuokkamaantie 16                                                                     
33800 Tampere                                                                          

Tampereen yliopiston normaalikoulu / lukio  
Ratapihankatu 55
33100 Tampere

Postiosoite:
33014 Tampereen yliopisto
 

Katso henkilökunnan yhteystiedot sekä lisätietoa koulusta koulun verkkosivuilta.