Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuus TAMKin opiskelijavalinnoissa

TAMKin haku- ja valintaprosessissa pyritään tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen opiskelijavalintaan. Toimintaa ohjaavat ammattikorkeakoululaki, asetukset, ammattikorkeakoulujen yhteistyöryhmien suositukset sekä TAMKin johdon tekemän linjaukset ja päätökset.

Erilaisia tapoja hakeutua tutkintokoulutukseen

Yhteishaussa erilaiset valintatavat mahdollistavat erilaisten opiskelijoiden valinnan. Todistusvalinnan ja ammattikorkeakoulujen yhteisen AMK-valintakokeen lisäksi TAMKiin voi tulla valituksi suorittamalla valintakurssin tai tekemällä ennakkotehtäviä ja osallistumalla haastatteluun. Monipuoliset haut tukevat monenlaisten opiskelijoiden valintaa. Yhteishaun lisäksi opiskelupaikan voi saada suorittamalla avoimen AMKin opintoja ja hakemalla avoimen väylän haussa. Toisen asteen opiskelijat voivat tehdä väyläopintoja alemman tutkinnon ohessa ja hakeutua sitä kautta sujuvasti AMK-tutkinto-opiskelijoiksi   

Uusia tutkintokoulutuksen pariin hakeutumisen tapoja kehitetään jatkuvasti. Vuonna 2022 oli mahdollisuus hakeutua Verkostoissa oppimisen ja osaamisen tutkinto-ohjelmaan (VETO), jossa valintamenetelmänä käytetään valintakurssia tai ennakkotehtäviä. Tutkinto-ohjelmaan voi tulevaisuudessa hakea joustavalla haulla valintakurssin suorittamalla. Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutettava TOKASA-hanke mahdollistaa suomen kieltä taitamattomien henkilöiden pääsyn sairaanhoitajakoulutukseen.  

Maantieteellinen saavutettavuus ja yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

TAMKiin hakeutuminen on maantieteellisesti saavutettavaa: haku tapahtuu sähköisesti, ja AMK-valintakokeen voi suorittaa lähes missä tahansa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. TAMKin sisäisen siirron haku sujuvoittaa alanvaihtoa, jos opiskelija huomaa valinneensa väärän alan tai ei jostakin syystä pysty jatkamaan alkuperäisiä opintojaan.  

Opiskelijavalinnassa huomioidaan saavutettavuus mahdollistamalla hakijoiden yksilölliset järjestelyt valintakokeessa. Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa -prosessi on kuvattu TAMKin intranetissä. Hakija löytää ohjeet yksilöllisten järjestelyjen hakemisesta julkiselta tuni.fi-verkkosivustolta sekä ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta. Tehtävään nimetty ja asiaan perehtynyt erityisopettaja ja opinto-ohjaaja käyvät saapuneet hakemukset läpi ja tekevät päätösehdotuksen hakijan toimittamien selvitysten ja asiakirjojen perusteella. Yksilöllisten järjestelyjen myöntämistä AMK-valintakokeeseen ohjaavat AMK-opiskelijavalintakonsortion tuottamat yhteiset ohjeet, jotka ovat saatavilla Metropolia Ammattikorkeakoulun wiki-alustalla. Yleisin myönnetty yksilöllinen järjestely on lisäaika. Lisäksi tarpeen mukaan myönnetään rauhallisia tai erillisiä koetiloja, tehdään tilajärjestelyjä tai mahdollistetaan avustajan ottaminen mukaan valintakokeeseen.    

Saavutettavuus hakijaviestinnässä

Tuni.fi-verkkosivujen hakuohjeita sisältävien osioiden päivittämisellä on tavoiteltu yksinkertaisempaa ja selkeämpää sivuston rakennetta. Tietojen ja ohjeiden löytämistä on pyritty helpottamaan. Samalla myös tekstejä on muokattu selkeämmiksi ja yksiselitteisemmiksi.  

Englanninkielisiin koulutuksiin hakeutuville on tarjolla tietoa ja ohjeita englanniksi. Englanninkielisissä teksteissä on pyritty välttämään kulttuurisidonnaisuutta. Hakuohjeita ja -kohteita sisältävien sivujen kuvamaailmassa on pyritty huomioimaan etninen moninaisuus. Verkkosivut on rakennettu saavutettaviksi.  

SORA-tiedot on esitetty kattavasti ja selkeästi niiden alojen tiedoissa, joita ne koskevat. Hakuohjevideot, koulutusten esittelyvideot ja opiskelijatarinat tukevat ja täydentävät hakijaviestintää ja -ohjausta.  

Hakijaneuvontaa on saatavilla puhelimitse viikoittain. Hakijoiden sähköpostiviesteihin vastataan kolmen päivän sisällä sähköpostin lähettämisestä. Palvelua saa suomeksi ja englanniksi. Opintopolku.fi-palvelu tarjoaa kattavasti tietoa eri korkeakoulujen koulutuksista ja mahdollistaa vaihtoehtojen vertailun.

Kaikkien TAMK

Tutustu saavutettavuuteen TAMKin toiminnan eri osa-alueilla sekä kehittämissuunnitelmiin.