Hyppää pääsisältöön

Satu Soranummi: ”Vuorovaikutuksen merkitys asiakkaiden kanssa korostui opinnoissa”

Julkaistu 3.1.2020
,
päivitetty 3.1.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
Satu Soranummi_opiskelijatarina
Satu Soranummi suoritti TAMKissa YAMK-tutkinnon tietojärjestelmäosaamisen ylemmässä tutkinto-ohjelmassa. Soranummen mielestä vuorovaikutuksen tärkeys asiakkaiden kanssa sekä asiakkaan kaikkinainen ymmärtäminen ja käyttäjätiedon hankinta korostui opintojen aikana entisestään.

Kuka olet?

Olen Tampereella it-alalla työskentelevä testauksen asiantuntija, jota kiinnostaa sekä itsensä että asioiden kehittäminen. Ikuinen oppiminen onkin kuvaavaa kohdallani. Työtehtäviini kuuluu huolehtia ohjelmistojen hyvästä laadusta. Toimin ikään kuin asiakkaan edustajana suunniteltaessa ja otettaessa sovelluksia käyttöön. Olen persoonana sosiaalinen ja helposti lähestyttävä, siten myös oiva tiimipeluri.


Millainen on työhistoriasi?

Olen työskennellyt jo 20 vuoden ajan tuotekehityksen parissa ohjelmistotestaajana. Opintojen jälkeen olen testaustyön lisäksi ollut mukana myös asiakasprojektien kehittämistyössä, jossa mietitään, miten nopeuttaa ja yksinkertaistaa ohjelmistojen käyttöönoton prosesseja. Koen, että erityisesti tässä kehittämistyössä opintoni ovat olleet hyödyksi.


Mikä sai sinut innostumaan opiskelusta?

Haluan jatkuvasti hypätä oman mukavuusalueeni ulkopuolelle oppimaan uusia asioita. Tähän tarjoutui hieno mahdollisuus päästessäni opiskelemaan tietojärjestelmäosaamisen tutkinto-ohjelmassa esimerkiksi kokonaisarkkitehtuuriopintoja ja tulevaisuustutkimusta, jotka omalla kohdallani koin erityisen mielenkiintoisiksi ja suoraan omaan työhöni liittyviksi aihealueiksi.

Parasta opiskelussa oli aivan loistava ryhmähenki ja verkostoituminen. Lukuisat keskustelut tuntien aikana sekä ajatusten ja työelämän kokemusten vaihtaminen olivat erityisen antoisia ja avartavia. Myöskään ei sovi unohtaa asiantuntevia ja yrityselämälähtöisiä opettajia ja monipuolista kurssitarjontaa, josta oli välillä jopa vaikea valita, mitä kaikkea olisi halunnut opiskella.

 

Mistä teit opinnäytetyösi?

Opinnäytetyöni koostui tuotteistamisesta sekä palvelumuotoilun hyödyntämisestä prosessikehityksen tukena. Päädyin aiheeseen, koska halusin tuoda esille uusia tuulia, joilla tuotekehitystyötä ja asiakasprojekteja voitaisiin tulevaisuudessa entisestään kehittää käyttäen moderneja työkaluja.


Miten näet opintojen merkityksen omalla urallasi?

Pääsääntöisesti tuotekehityksessä työskennelleenä oli kiinnostavaa opiskella yleensä liiketoimintaan ja asiakkuuksien hallintaan liittyviä opintoja. Monille työelämässä vastaan tulleille ja oppimilleni asioille löytyi perusteluja ja uusia näkökulmia, ja peilasinkin oppimiani asioita suoraan työelämään.

Mielessäni korostui entisestään vuorovaikutuksen tärkeys asiakkaiden kanssa sekä asiakkaan kaikkinainen ymmärtäminen ja käyttäjätiedon hankinta. Siten tuotekehitys palvelee parhaiten asiakkaiden tarpeita ja yritysten liiketoiminnan vaatimuksia.


Kenelle suosittelisit opintoja?

Opinnot sopivat niille henkilöille, joita kiinnostaa halu kehittyä ja oppia uusia asioita. Opiskelu ylemmässä tutkinto-ohjelmassa saattaa siten olla uuden alku ja ponnahduslauta uudelle uralle. Opiskelijan on kuitenkin oltava motivoitunut opintoihinsa, sillä opiskelu vaatii oman aikansa ja siten sitoutumista ja tasapainottelua työn ja perheen välillä.

Kuva: Laura L

Tutustu Tietojärjestelmäosaamisen ylempään tutkinto-ohjelmaan