Hyppää pääsisältöön

Mikko Mäkynen: ”Koulutuksen tutkimuksellinen lähestymistapa herätti kiinnostukseni”

Julkaistu 1.2.2022
,
päivitetty 8.2.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
Mikko Makynen_opiskelijatarina
Mikko Mäkynen opiskelee tradenomin ylempää AMK-tutkintoa kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen tutkinto-ohjelmassa. Mäkynen kertoo olevansa loputtoman kiinnostunut kestomenestyvien yritysten sielunelämästä. ”Olen varma, että pystyn tekemään parempia valintoja, kun opiskelen digitalisaatiota ja kansainvälisyyttä myynnin näkökulmasta.”

Kuka olet, mistä tulet?

Olen kotoisin Etelä-Pohjanmaalta, mutta töiden perässä pääkaupunkiseudulle kotiutunut espoolainen perheenisä. Vapaa-aikaani vietän mieluiten omien ja perheen liikunnallisten harrastusten parissa.

Millainen työhistoria sinulla on?

Minulla on alun perin yrittäjätausta. Työurani alku oli vahvasti muotoilupainotteinen, samalla kun roolikseni omien yritysten kanssa tuli vahvasti myynnin ja markkinoinnin osa-alue. Kuten aina pienissä yrityksissä, ratkaisut muotoiltiin asiakkaiden kanssa. Työuraani leimaa viimeisen 15 vuoden ajalta erilaiset muutos- ja uudistumishankkeet ja niiden johtaminen palkkajohtajana. Pienten yritysten jälki näkyy vahvassa uskossa tiimin ja organisaation draiviin ja ketterien menetelmien hyödyntämisessä.

Mikä sai sinut innostumaan kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen YAMK-tutkinnosta?

Myyntimaisterit-ohjelmassa minut sytytti vahva tutkimustieto, kanssaopiskelijoiden ja opettajien kokemukset, ja asioiden vieminen omaan työhön. Myynti on muuttunut ja muuttuu koko ajan. Kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen tutkinto-ohjelman vahvasti tutkimuksellinen ote on keino ymmärtää muutosten taustoja. Kokemusasiantuntijoita on myynnin saralla kyllä paljon, mutta tieteellistä lähestymistä hieman vähemmän.

Olen käytännössä opiskellut koko aikuisikäni. Jokainen koulutus on mahdollisuus pysähtyä ja lisätä omaa ymmärrystä niistä asioista, jotka ovat oman työni kannalta oleellisia. Periaatteessa voisin olettaa, että osaisin jo asiani, kun olen yli 20 vuotta johtanut myyntiä ja markkinointia isoissa ja pienissä yrityksissä. Jokainen koulutus on pitänyt mielen nöyränä sen suhteen, kuinka ”valmis” sitä oikeastaan onkaan. Tämä on minusta ollut parasta myös myyntimaistereissa. Vaikeinta on ollut yhdistää opiskelu ja työ. Koronapandemia on lisännyt työelämän monimutkaisuutta ja ennustettavuutta merkittävästi.

Mistä teet opinnäytetyösi?

Kytken opinnäytetyöni suoraan omaan työhöni, ja käsittelen siinä transformaatioita tuoteyhtiöstä palveluyhtiöksi myynnin näkökulmasta. Käytännössä jokainen opintojakso on tähän mennessä tuonut transformaatioon lisää ulottuvuuksia.

Mikä on YAMK-tutkinnon merkitys omalle urallesi?

Tämä on hyvä kysymys, jota voisin varmasti lähestyä monesta näkökulmasta. Ajattelen kuitenkin asiaa lyhyemmällä tähtäimellä, enkä pohdi opiskeluja valitessani sen vaikutuksia uraani. Pystyn fokusoimaan hieman paremmin ja oleellisempaan. Toivottavasti sitä kautta pystyn tuomaan eteenpäin vievän panokseni joukkueellemme töissä. Kun yhdessä onnistumme, siitä on iloa myös meille yksilöinä. Ehkä se mahdollistaa valinnanvapautta jatkossa, voimme paremmin valita itsellemme sopivia polkuja, sen sijaan, että menemme, minne pääsemme.

Kenelle suosittelet koulutusta?

Rehellisesti: vain niille, jotka ovat valmiita siihen panostamaan. Vaikka koulutus on erinomainen, niin se myös vaatii paljon. Jos tämän puolen pystyy varmistamaan, niin sanoisin, että tähän mennessä koetun perusteella erityisesti me pitkään myynnin parissa työskennelleet saamme koulutuksesta tarvitsemaamme ravistelua. Kaikki ei ole enää maailmassa niin kuin ennen.

Kuva: Meeri Utti

Tutustu kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen ylempään tutkinto-ohjelmaan