Hyppää pääsisältöön

Lääketieteellisen tekniikan pilotti kerää kehuja alalla työskenteleviltä osallistujilta

Julkaistu 17.9.2021
,
päivitetty 18.9.2021
Tampereen yliopisto
Lääketieteellisen tekniikan koulutus on nyt ensimmäistä kertaa saatavilla jo työelämässä oleville. Jotta alalla voi työskennellä, täytyy säädöksiin ja lakeihin liittyvän osaamisen olla ajantasaista.

Tampereen yliopistossa lääketieteellisen tekniikan säädöksiin ja määräyksiin liittyvää koulutusta on ollut tarjolla jo 10 vuoden ajan. Korkeakouluyhteisössä on toteutettu pilottihanke, jonka myötä koulutukseen voivat nyt ensimmäistä kertaa osallistua tutkinto-opiskelijoiden lisäksi myös työelämässä olevat henkilöt.

– Kuka tahansa alalla työskentelevä, oli kyseessä sitten lääkinnällisiä tuotteita valmistavan yrityksen työntekijä, tuotekehittäjä, maahantuoja, jakelija tai tuotteita terveydenhuollon yksikössä käyttävä henkilö, on tervetullut mukaan koulutukseen. Pilotti tarjoaa erinomaisen paketin alaan liittyvistä säädöksistä, määräyksistä ja käytännöistä, kertoo pilottihankkeen vetäjä, Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan asiantuntija Minna Veiranto.

Koulutukselle innostunut vastaanotto

Uudet EU-asetukset ovat tuoneet lääketieteen ja terveysteknologian alalle paljon muutoksia esimerkiksi ohjelmistoihin liittyen. Näistä muutoksista uusi pilotti saikin alkusysäyksensä. Lisäksi yliopistolla oli havaittu, että työelämässä olevat alan ammattilaiset kaipasivat omien tietojen ja taitojen päivittämistä.

– Ensimmäinen koulutus työelämässä oleville asiantuntijoille järjestettiin syksyllä 2020. Osallistujilta tullut palaute on ollut rohkaisevaa: koulutus on koettu erittäin tarpeelliseksi. Osa kursseista on järjestetty ainoastaan työelämän puolelta tuleville ja osa yhteisopetuksena heille ja tutkinto-opiskelijoille, Veiranto summaa vuoden aikana saatuja kokemuksia.

Koronapandemian myötä myös lääketieteellisen tekniikan pilotti on järjestetty käytännössä kokonaan etäopetuksena. Osallistujat ovat kuitenkin kokeneet tästä olleen enemmän hyötyä kuin haittaa:
– Osallistujia on ollut ympäri Suomen, joten etämuotoinen opetus on toiminut hyvin ja joustavasti. Keskustelun tärkeys on koulutuksen aikana korostunut, kun samalla alalla työskentelevät ovat päässeet vaihtamaan ajatuksia muualla Suomessa työskentelevien kollegoiden kanssa. Kurssilaisten välillä on syntynyt paljon uusia yhteyksiä, Veiranto iloitsee.

Ei puhuvia päitä vaan oppimista tekemisen kautta

Pilotissa opetus on järjestetty viikoittaisilla, enintään pari tuntia kestävillä koulutuksilla, jotka on helppo mahduttaa työpäivään. Veiranto kertoo, että pilottiin on lähdetty tietoisesti hakemaan perinteisistä regulaatiokoulutuksista poikkeavaa muotoa:

– Meidän pilotissamme keskusteleminen ja itse tekeminen korostuvat vahvasti. Kurssien harjoitustehtävät ovat aina sellaisia, että niitä voi hyödyntää suoraan omassa työssä. Esimerkiksi yksi koulutukseen osallistujista päivitti harjoitustehtävänään erään tuotteen dokumentaation uuden säädöksen mukaiseksi, mistä oli suoraa ja konkreettista hyötyä hänen työssään.

Monimutkaisista asioista puhuttaessa tiedon jakamisen tärkeys korostuu. Alaan liittyvät uudistukset ovat parhaillaan käynnissä, eivätkä viranomaisetkaan välttämättä vielä tiedä kaikkea. Säädökset muuttuvat koko ajan ja niihin liittyvät käytännöt voivat vaihdella maittain, mikä vaikuttaa erityisesti globaaleilla markkinoilla toimiviin yrityksiin.

– Tuotekehityksen ja valmistuksen parissa työskentelevien lisäksi terveydenhuollon yksiköissä toimivilla henkilöillä täytyy olla ymmärrystä siitä, mitä tuotteiden turvallinen käyttö tarkoittaa ja mitkä asiat ovat heidän vastuullaan. Säädökset ja regulaatiot vaikuttavat tuotteen elinkaaren alusta loppuun asti, siksi niistä perillä pysyminen on tärkeää kaikille asiaan liittyville toimijoille, summaa Veiranto koulutuskokonaisuuden konkreettisia hyötyjä.

Seuraava lääketieteellisen tekniikan kurssi alkaa tammikuussa 2022. Ilmoittautuminen kurssille on auki 31.12.2021 saakka. Lue lisää täältä.

Palaa sivulle Jatkuva oppiminen.