Hyppää pääsisältöön
City centre campus during Autumn.

Kestävä korkeakouluyhteisö

Ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän toiminnan edistäminen niin korkeakouluyhteisön toiminnassa kuin ympäröivässä yhteiskunnassakin on Tampereen korkeakouluyhteisölle merkittävä strateginen tavoite. Toimimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.
Student walking with a bike.

Ekologinen vastuu

Tavoitteenamme on luoda ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja luontoympäristön turvaamiseen sekä huomioida ympäristön hyvinvointi ja luonnon monimuotoisuus kaikessa toiminnassamme. Tampereen korkeakouluyhteisö on sitoutunut olemaan hiilineutraali viimeistään vuoteen 2030 mennessä.

Opiskelijoita istumassa yhdessä ja viettämässä aikaa.

Sosiaalinen ja kulttuurinen vastuu

Tampereen korkeakouluyhteisön tavoitteena on edistää yhteiskunnan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Vaalimme jokaisen korkeakouluyhteisöön kuuluvan osaamista ja hyvinvointia. Moninaisuuden kunnioittaminen näkyy toiminnassamme erilaisten ihmisten, alojen ja perinteiden arvostamisena.

Ylhäältä otettu kuva Hervannan kampuksen aulatiloista ja siellä oleskelevista opiskelijoista.

Taloudellinen vastuu

Korkeakouluyhteisön taloutta suunnitellaan ja seurataan vastuullisesti ja ennakoiden. Vastuullisuus kuuluu keskeisenä osana myös korkeakouluyhteisön sijoitustoimintaan.

Kasvi kädessä

Kestävä Tampereen korkeakouluyhteisö-verkosto

Kestävä Tampereen korkeakouluyhteisö-verkoston tavoitteena on edistää kestävää kehitystä yhteisön toiminnassa, opetuksessa, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Verkosto jäsenet jakautuvat viiteen alaryhmään: Kampusten biodiversiteetti ja vihreät kampukset; Kestävän kehityksen viestintä; Kestävä kampusruoka; matkustaminen; ja kestävä arki. Tampereen korkeakouluyhteisön kestävän kehityksen verkosto aloitti toimintansa vuonna 2021. Kesä 2022 toi mukanaan tukun uusia jäseniä verkostoon. Kestävä korkeakouluyhteisö-verkosto on yhteinen toimintamuoto kaikille niille, joita kestävyysasiat yhteisössä kiinnostavat. Verkosto tuottaa ja jakaa ideoita sekä samalla rohkaisee yhteisöä hiilineutraalisuuden saavuttamisen ohella kohti kestävän kehityksen edelläkävijyyttä.

YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta.

Kestävän kehityksen sitoumukset ja jäsenyydet

Tampereen korkeakouluyhteisö edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita toimintansa kannalta olennaisilla osa-alueilla. Yhteisön kestävästä ja vastuullisesta toiminnasta kertoo myös Reilun kaupan korkeakoulun arvonimi.