Hyppää pääsisältöön

Jussi Nurminen: Uutta tietoa asiantuntijamyyntiin

Julkaistu 21.3.2019
,
päivitetty 26.3.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu
Jussi Nurminen
Jussi Nurminen opiskelee tradenomin (ylempi AMK) tutkintoa kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen koulutuksessa. ”Olen kiinnostunut viemään käytäntöön asioita, joilla yritykset saadaan kasvamaan ja kansainvälistymään myynnin ja markkinoinnin avulla”, Nurminen kertoo.

Kuka olet?

Olen Jussi Nurminen, kokenut liiketoiminnan ja ICT-kehittämisen ammattilainen. Minulla on laaja-alainen kokemus myynnin ja markkinoinnin ja yrityksen tarjonnan kehittämisestä sekä ICT-järjestelmien konsultoinnista, suunnittelusta ja toteutuksesta. Minulla on vahva kokemus laajoista kansainvälisistä projekteista ja asiakkuuksien hallinnasta. Niiden puitteissa olen konsultoinut monia suuria kansainvälisiä teknologiayrityksiä ja hallitsen nykyiset IT-teknologiat. Minulla on vahva tausta julkiselta ja yksityiseltä sektorilta ja kansainvälistä kokemusta, mukaan luettuna mahtava kielitaito.

Millainen on työhistoriasi?

Olen työskennellyt ICT-alalla yli 25 vuotta, yrityksissä Nokia Mobile Phones, Accenture ja Tieto Finland Oy. Nykyisessä työssäni Gofore Oyj:ssa aloitin vajaa 7 vuotta sitten. Työnkuvani on liiketoiminnan kehittäminen, joka pitää sisällään monenlaista kehittämistyötä myynnin ja markkinoinnin parissa. Opintojeni myötä olen päässyt käyttämään uutta osaamistani, ja työhöni on tullut opintojani tukevaa kehittämistä. 

Mikä sai sinut innostumaan opiskelusta?

Olen pyrkinyt jatkuvasti kehittämään itseäni ja opiskellut työni ohessa. Innostuin heti kun kuulin myynnin opintokokonaisuudesta. Myynnistä ei ole aiemmin ollut kovinkaan paljon koulutustarjontaa saatavilla, joten halusin tarttua tähän mahdollisuuteen.

Parasta opinnoissa on uusien asioiden oppiminen. Sen kautta saan kehitysideoita työarkeeni. Haastavinta on ollut sovittaa opinnot ja työ, varsinkin silloin, kun työssä on kiireinen hetki. Mutta hyvin se on kuitenkin onnistunut, kun on ollut joustoa tarpeen tullen sekä työssä että opinnoissa.

Mistä teet opinnäytetyösi?

Olen viimeistelemässä opinnäytetyötäni, jonka tavoitteena on kehittää Goforelle B2B-asiantuntijamyynnin malli. Tarkoituksena on laatia lista asiantuntijamyyntiä kehittävistä asioista sekä priorisoida niistä tärkeimmät ja selvittää toimenpiteet näille kehittämisen painopistealueille. 

Päädyin aiheeseen, koska asiantuntijamyynti on hot-topic nykypäivänä ja erityisesti yritysten välisessä (B2B, business-to-business) kaupankäynnissä ja myynnissä. Lisäksi aihe on erityisen sopiva Goforen tyyppisen yrityksen liiketoimintaan, jossa juuri asiantuntijoiden myyntiosaamiset ja -tietoudet ovat tärkeitä.

Miten näet opintojen merkityksen omalla urallasi?

Opintoni myynnin johtamisessa ja kansainvälisen myynnin kehittämisessä antavat minulle loistavat mahdollisuudet jatkaa uraani kansainvälisen myynnin johtamisen ja kehittämisen parissa. Olen kiinnostunut viemään käytäntöön niitä asioita, joilla yritykset saadaan kasvamaan ja kansainvälistymään myynnin ja markkinoinnin avulla.

Kenelle suosittelisit opintoja?

Suosittelen opintoja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita myynnistä ja markkinoinnista. Opinnot sopivat hyvin sekä uusille myyntiä vasta aloittaville opiskelijoille että jo kokeneille uraketuille, joille uudet opit tuovat erinomaisen päivityksen modernista myynnin tekemisestä.

Tutustu tarkemmin Kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen tutkinto-ohjelmaan