Hyppää pääsisältöön

Jari Rantanen: Ihmisten erilaisuus – haaste ja mahdollisuus

Julkaistu 27.6.2019
,
päivitetty 17.5.2022
Tampereen yliopisto
Ihmisten erilaisuus on puheenaihe, johon törmää kaikkialla. Kehittämisnäkökulma voi olla yleisen ihmistuntemuksen ohella myös itsetuntemuksen lisääminen, jolloin muutosta lähdetään hakemaan ihmisestä itsestä käsin. Itsetuntemus ja erilaisuuden ymmärtäminen ovat henkilökohtaisen kehittymisen perusta ja persoonallisuusosaamisen ydintä. Kun yhdessä oivalletaan erilaisuuden mahdollisuudet – toisaalta myös sen hankaluudet – ymmärretään toisiamme entistä paremmin.

Thomas-järjestelmä auttaa tunnistamaan toiminta- ja viestintätyylejä

Thomas-järjestelmä on analyysimenetelmä, joka perustuu psykologian tohtori William Moulton Marstonin teorioihin. Tulokset kuvataan itsearvioinnilla tehdyn kyselyn pohjalta neljän piirteen kautta, joita kaikilla ihmisillä on – toisilla vain joitakin piirteitä enemmän kuin toisilla: Se tekee meistä yksilöinä erilaisia. Joku saattaa olla enemmän asia- kuin ihmiskeskeinen, toinen on enemmän kiinnostunut kokonaisuuksista kuin yksityiskohdista, kolmas kuuntelee mieluummin toisia kuin puhuu itse – näitä kaikkia tarvitaan! Ei ole olemassa yhtä ja oikeaa tapaa toimia. Tarvitsemme työyhteisössä erilaisuutta, sillä se tuo toimintatapojen rikkautta mahdollistamaan yhteistä kehitystä.

Oma toimintatyyli ei ole samanlainen jokaisessa erilaisessa ympäristössä eri ajankohtana, sen vuoksi on tärkeää saada analyysillä ajantasaista sisältöä esim. kehityskeskusteluihin.

Analyysi ei siis mittaa persoonallisuutta, vaan vuosien saatossa muuttuvaa toiminta- ja viestintätyyliä, jota erilaiset työtehtävät ja –toimintaympäristöt voivat muokata erityisesti työuran alkuvaiheessa.

Erilaisuuden tunnistaminen lisää työhyvinvointia

Thomas -analyysi auttaa esimiehiä ja työntekijöitä tiedostamaan ihmisten erilaisuuden tuottamat haasteet ja mahdollisuudet. Näin voidaan lisätä tuloksellisuutta, työhyvinvointia ja työhön sitoutumista sekä ehkäistä henkilöstön vaihtuvuutta. Käyttöön liittyy myös selkeät eettiset pelisäännöt.

Oppilaitoksissa Thomas-järjestelmä on palvellut sisäisenä kehittämisen työkaluna sekä opetustyössä: Opinto-ohjauksen apuna opintojen suuntautumisvaiheessa, konkretisoimassa ihmisten erilaisuutta opintokokonaisuuksissa esim. asiakaspalvelu-, asiantuntija-, myynti- ja johtamistyö, urasuuntautumiskeskustelujen apuna opintojen loppupuolella sekä vielä yrityksille ja ulkopuolisille organisaatioille tehtävissä kehittämishankkeissa. Menetelmä antaa mahdollisuuden kohdata opiskelija/työntekijä yksilönä sekä tunnistaa erilaisia ohjaus- ja keskustelutarpeita sekä siten parantaa opiskelujen tuloksekkuutta ja vähentää keskeyttämisiä.

Menetelmän luotettavuus

Thomas-järjestelmä on maailman eniten käytetty toimintatyylianalyysimenetelmä. Maailmanlaajuisesti menetelmäkehityksestä ja luotettavuuden varmistamisesta vastaa Thomas Internationalin psykologinen tutkimus- ja kehitysyksikkö yhdessä Cambridgen yliopiston kanssa. Tieteellisenä järjestelmäyhteistyökumppanina menetelmällä Suomessa on Helsingin yliopiston psykometriikan laitos. Suomessa Thomas -järjestelmän käyttöoikeudet omistaa Thomas International Oy.

Olen toiminut eri organisaatioissa jo lähes 25 vuotta konsultoiden, kouluttaen ja valmentaen niiden henkilöstöä mm. johtamisen, yhteistoiminnan, myynnin ja työvoinnin ylläpidossa. Vahvuuksiani ovat lisäarvolähtöisyys, aktiivisuus, rehellisyys, suoruus, reiluus ja oikeudenmukaisuus.


Jari Rantanen
Konsultti
Thomas International