Hyppää pääsisältöön

Heidi Vaarala: Kokonaiskuvaa johtamisesta digimurroksessa täydennyskoulutuksen avulla

Julkaistu 29.3.2021
,
päivitetty 3.10.2023
Tampereen yliopisto
Heidi Vaarala katsoo kameraan
Heidi Vaarala työskentelee Design Lead -tehtävässä Installa. Hän sai valmiiksi opintonsa Tampereen yliopiston EMBA in Business Renewal -ohjelmassa alkuvuodesta 2021. Opintoihin sisältynyt kurssi johtamisesta digi- ja teknologiamurroksessa antoi Vaaralalle kattavan kuvan toimintaympäristön teknologisesta muutoksesta.

Tamperelainen Heidi Vaarala aloitti EMBA-opinnot syksyllä 2018. Hänellä on myös aiempi maisterintutkinto Tampereen yliopistosta hypermediaopinnoista.

- Olen varmaan sellainen ikuinen opiskelija, tohtoriopinnotkin on aloitettu. Valitsin tämän EMBA-kokonaisuuden, jotta voisin kasvaa johtajana. Kehittämis- ja johtamisroolissani teen asiakastyötä ja konsultoin myös digitalisaatiokysymyksissä, Vaarala kertoo.

Johtaminen digi- ja teknologiamurroksessa -kurssi osui hyvin Vaaralan omiin oppimistavoitteisiin. Hän halusi perehtyä digi- ja teknologiamurrokseen eri näkökulmista ja syventää tietojaan.

Kurssi tarjosikin paljon näkökulmia aiheeseen. Meneillään olevaan digi- ja teknologiamurrokseen liittyen asiakas- ja käyttäjälähtöisyys on vahvassa nousussa kaikilla sektoreilla.

- Kaikilla aloilla ihmisten ja asiakkaiden nouseminen keskiöön muuttaa toimintatapoja. Kehitystyötä on tehtävä asiakkaiden näkökulmasta ja palveluprosessien mukauduttava asiakkaiden ympäristöihin. Esimerkiksi terveyssektorilla muutos kohti asiakaskeskeisyyttä tulee olemaan merkittävä: arvioiden mukaan asiakkaat tulevat hallinnoimaan omaa terveysdataansa, valitsemaan palveluntarjoajansa ja hoito tapahtuu enenevissä määrin kotona. Palveluiden tulisi pystyä vastaamaan tähän, Vaarala toteaa.

Johtaminen digi- ja teknologiamurroksessa -koulutus tarjosi Heidi Vaaralalle holistisen katsauksen moneen johtamisen osa-alueeseen:

- Olin todella vaikuttunut siitä valtavasta määrästä monenlaista tietoa. Kurssilla muodostui kattava yleiskäsitys siitä missä ollaan menossa digitalisaation suhteen. Oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan pystyin sitten vapaa-ajalla ja muiden kurssien kautta perehtymään syvällisemmin niihin näkökulmiin, mitkä tuntuivat omalla kohdallani tärkeimmiltä.

Erityisesti Vaaralaa innosti systeemiajattelun näkökulma ja systeeminen lähestyminen asioihin ja johtajuuteen. Digimurroksen aiheuttama johtamisen muutos oli toinen merkittävä teema. Asiakaslähtöinen strategia ja organisaatioiden muutoskyky kytkettiin myös digimurrokseen.

- Henkilökohtainen sparraus puolestaan ei ollut minulle niin relevanttia. Ennen kurssin alkua minulle ei oikein muodostunut selkeää tavoitetta sparraukselle, kun en tiennyt sisältöä. Vasta kurssin loppua kohden kirkastui oma tavoitteeni. Ehkäpä siis jokin oppimistehtävä tai oma kehittämistehtävä olisi voinut olla hyvä tähän, jonka kautta olisi palautunut mieleen mitä sparrauksissa on keskusteltu. Meidän kurssillamme sparraukset olivat parin kuukauden välein, mikä oli ehkä hieman pitkä väli, Vaarala pohti.

Moderneja toimintatapoja kohti

Kurssilla sai siis ison kattauksen digimurroksen ulottuvuuksiin. ”Laaja pintaraapaisu” sopi Vaaralalle hyvin.

- Erilaisia näkökulmia oli reippaasti ja jokainen sai paljon näistä kurssipäivistä. Kouluttajat selvästi tunsivat omat aiheensa ja osasivat tuoda näkökulmia, syvällisempää osaamista ja soveltamiskokemusta aiheista. Oli tärkeää, että asiat sidottiin johtamiseen, eivätkä olleet pelkkää teoreettista piirtelyä, Vaarala kertoo.

Heidi Vaarala suosittelee Johtaminen digi- ja teknologiamurroksessa -kurssia laajalle joukolle. Vuonna 2021 koulutus toteutetaan erityisesti julkisjohtamisen painotuksin, mutta soveltuu myös yksityisellä sektorilla työskenteleville. Henkilökohtaisia sparraajia on lisäksi tässä toteutuksessa useampia kuin aiemmassa.

- Näen että menossa on pitkä muutosvaihe kohti uudistuvia toimintatapoja; meillä Suomessa on jo ikääntynyttäkin digi-infraa ja sen uudistaminen on kallista ja aikaa vievää. Käyttäjien ja asiakkaiden odotukset ovat kuitenkin koko ajan kovemmat, ja näitä asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeita tulisikin tunnistaa ja ymmärtää, Vaarala kuvaa.
- Suosittelen kurssia kaikille, jotka työskentelevät palvelu- ja tuotekehityksen parissa tai kehittävät uutta liiketoimintaa. Kurssi tarjoaa relevantteja näkökulmia omaan työhön, niin menetelmien osalta kuin ajatusmaailmallisesti. Ja kyllä koulutuksen teemat sopivat myös organisaation sisäisen kehityksen parissa työskenteleville.

Vaarala sai kurssilta tärkeitä menetelmiä omaan asiantuntijatyöhön.

- Minulle ei tule mieleen alaa, jossa digitalisaatio ei voisi helpottaa tai nopeuttaa ainakin yhtä osa-aluetta. Niinpä toivoisin, että kaikilla aloilla olisi ihmisiä, jotka osaavat huomioida digitalisaatioon liittyvät näkökulmat päätöksenteossa.
- Omassa työssäni olen soveltanut kurssilla käytyjä asioita ja elementtejä. Näiden avulla olen koostanut omaa työkalusalkkua muotoilun ja johdon konsultaation tehtäviini. Etenkin systeemiajattelua aion hyödyntää työssäni jatkossa, Vaarala päättää.

Teksti ja kuva: Annamari Karjalainen