Täydennyskoulutus

Julkisjohtaminen digi- ja teknologiamurroksessa

Vie opit tehokkaasti käytäntöön henkilökohtaisen sparrauksen avulla!

Mitä merkitsevät alustat, botit, tekoäly ja robotiikka julkisen organisaation johtamisessa ja julkisten palvelujen kehittämisessä? Mitä jokaisen johtajan ja avainhenkilön tulee uusien teknologioiden hyödyntämisestä tietää? Ennen muuta: miten tätä tietoa sovelletaan käytännössä omassa työorganisaatiossa?

Julkisen sektorin toimijoihin kohdistetut odotukset ja paineet ovat vaativat: vähenevillä resursseilla tulee tuottaa entistä enemmän ja vaikuttavampia erilaistuvia palveluja. Vastaus haasteeseen on uuden teknologian parempi hyödyntäminen toimintatapojen uudistamisessa. 

Digitaalisuus ja uusi teknologia ei ole IT-osaston nörttiasia, vaan organisaation strategiatyön ytimessä. Digitalisaatio on johdon ja muiden avainhenkilöiden käytännön työkalu niin oman organisaation johtamisessa kuin kansalaisten palveluiden tuottamisessa.

Julkisjohtaminen digi- ja teknologiamurroksessa -koulutuksen tuloksena

  • Tiedostat digitaalisen datan hyödyntämisen roolin tilannekuvan luomisessa
  • Hahmotat tekoälyn, ohjelmistorobotiikan ja chatbottien hyödyntämisen johtamisen tukena
  • Kuulet verkostomaisen ja asiakaslähtöisen organisoitumisen mahdollisuuksista digialustojen avulla
  • Opit käyttämään osallistavia menetelmiä oman organisaatiosi radikaalissa kehitystyössä
  • Saat näkemystä, miten valitset ja käytät oikeita kehitysmenetelmiä organisaation eri tilanteissa
  • Kuulet lisäksi käytännön esimerkkejä toteutuneista hankkeista, joissa nopeat kokeilut ovat tuottaneet vaikuttavia tuloksia.