Hyppää pääsisältöön

”Halusin tutustua tiimiini paremmin ja saada uusia johtamisen välineitä” – kokemuksia tiimityöskentelyn kehittämistyökalusta Belbin®-tiimiroolitestistä

Julkaistu 27.8.2021
,
päivitetty 27.8.2021
Tampereen ammattikorkeakoulu
Nokian Vuokrakodit Oy hyppäsi mukaan kokeilemaan Belbin®-tiimiroolitestiä. Tarve testille syntyi toimitusjohtaja Hanna Heinosen halusta tutustua tiimiinsä paremmin ja saada uudenlaisia johtamisen välineitä.

Nokian Vuokrakodit Oy:n tiimille toteutettiin viime huhtikuussa Belbin®-tiimiroolitestit Tampereen ammattikoreakoulun Tree – Jatkuvan oppimisen palveluiden kautta. Nokian Vuokrakodit Oy on vuokrataloyhtiö, joka omistaa yli tuhat asuntoa eri puolilta Nokiaa. Belbin®-tiimiroolitestissä oli mukana yhtiön kuusihenkinen toimiston tiimi sekä toimitusjohtaja Hanna Heinonen. Heinonen kertoo tarpeen tiimiroolitestille syntyneen siitä, että hän oli hiljattain aloittanut uutena toimitusjohtajana. Hän halusi hyvällä tavalla kehittää henkilöstönsä yhteensovittamista.

-Olin ollut siinä vaiheessa reilun puoli vuotta talossa ja jonkin verran jo toki tunsin tiimiä. Ajattelin kuitenkin, että tämän kautta saisin lisätietoa siitä, miten tämä porukka toimii. Halusin tutustua tiimiini paremmin ja saada uusia johtamisen välineitä, Heinonen kuvailee.

Tampereen ammattikorkeakoulun tarjoama Belbin®-tiimiroolitesti on työkalu, jonka avulla tiimin sisäiset roolit tulevat näkyviksi ja ymmärrys tiimin toiminnasta kasvaa. Belbin®-tiimiroolitestin avulla tiimeistä voidaan rakentaa tuottavampia ja tasapainoisempia, ja samalla tiimin yksilöt oppivat ymmärtämään paremmin niin omaa kuin toistensa rooleja. Tiimiroolitesti koostuu itsearvioinnista, sekä toisten tiimiläisten havainnoija-arvioinneista. Tämän jälkeen arvioinneista koostetaan raportit, jotka ammattilainen purkaa ja käy läpi tiimin kanssa.

Testin vahvuutena sen vaivattomuus ja nopeus

Heinonen kuvailee tiimiroolitestiä vaivattomaksi ja helposti läpivietäväksi. Hän kertoo, että heidän tiimissään on hyvä henki, eikä testiin suhtauduttu skeptisesti.

-Arvostan sitä, että testi ei kuormittanut henkilöstöä, eikä se ollut mikään pitkä prosessi. Minun oli helppo tuoda viikkopalaverissa esille, että toteutamme tällaisen tiimiroolitestin. Sitten ohjeistin tiimiä täyttämään arvioinnit ja kerroin, milloin tuloksien purku tapahtuu. Ja vain pari kertaa jouduin muistuttelemaan arviointien täyttämisestä, Heinonen naurahtaa.

Heinonen kokee, että tuloksien purku ammattilaisen toimesta oli yhtä oleellinen, ellei jopa oleellisempi osa, kuin itse testin täyttäminen.

-On todella hyvä, että tuloksien purku tapahtuu testin tarjoajan kautta, eli että kolmas objektiivinen osapuoli toteuttaa sen.

Heinonen oli myös tyytyväinen testin toteutukseen ja palveluun, jota hän tiiminsä kera sai TAMKin Tree – Jatkuvan oppimisen palveluista.

-Se tapa miten asiakaspäällikkönne Tuula purki tulokset, oli analyyttinen, idearikas ja laittoi porukan oikeasti miettimään. Tähän kannattaa ehdottomasti jatkossakin satsata, Heinonen kehuu.

Itse testiin Heinosella on pieni viilausehdotus.

-Toki kun testi on suoraan englannista käännetty, se vaikuttaa hieman sisältöön. Termistöä voisi hioa vielä selkeämmin suomalaisille sopivaksi. Nyt testiä tehdessä saattaa käydä niin, että ihmiset esimerkiksi ymmärtävät jonkin sanan hieman eri näkökulmista, toinen enemmän positiivisena asiana, kun taas toinen negatiivisena, Heinonen toteaa.

Hän myös pohtii, voisiko testiä viilata sellaisille työntekijöille, jotka eivät istu tietokoneen ääressä toimistotyötä tehden.

-Koen, että tästä todella olisi hyötyä myös niin sanotusti kentällä työskenteleville, Heinonen toteaa.

Tulokset antoivat työkaluja johtamiseen ja saivat tiimiläiset pohtimaan omaa rooliaan

Kun tuloksia käytiin läpi, moni koki aluksi hämmennystä.

-Ihmiset saattoivat hieman ihmetellä omaa tulostaan ja sitten työkaverit totesivat, että kyllähän tuo olet ihan sinä, Heinonen naurahtaa.

Sen lisäksi, että tiimiroolitestin avulla ihmiset oppivat lisää itsestään, auttoi se myös ymmärtämään, miten muut tiimiläiset näkevät kenenkin roolin tiimissä. Heinonen kertoo myös, että etenkin hiljattain taloon tulleille testi antoi paljon.

-Osa tiimin jäsenistä on työskennellyt meillä todella pitkään, jolloin he toki tuntevat toisensa hyvin. Koenkin, että itse uutena ihmisenä sain tästä varmaan eniten irti, hän avaa.

Toimitusjohtajana Heinonen kokee testin antaneen hänelle uusia työkaluja johtamiseen. Hän kertoo aikovansa hyödyntää testin tuloksia esimerkiksi kehityskeskusteluissa.

-On hyvä herätellä olemassa olevia toimintatapoja. Osittainhan tulokset kertoivat ihmisistä, mutta myös työskentelytavoista. Jatkossa voin peilata näihin tuloksiin, kun esimerkiksi pohdin, kenet nimitän tiettyyn projektiin, hän kertoo.

Heinonen kokee, että tiimiroolitestin tuloksia voisi tulevaisuudessa hyödyntää myös rekrytoinnissa. Hän kertoo, että tuloksien avulla hänen on helpompi kuvailla, mitä ominaisuuksia tiimissä jo on ja mitä haetaan lisää. Kun uusien työntekijöiden rekrytoiminen tulee ajankohtaiseksi, hän pystyy peilaamaan päätöstään tiimiroolitestin tuloksiin, eikä ainakaan rekrytoi aivan samanlaisia ihmisiä, kuin mitä tiimissä jo on.

Belbin®-tiimiroolitestiä Heinonen suosittelee ehdottomasti muillekin tiimeille. Hän kertoo tälle syyksi nimenomaan testin helppokäyttöisyyden, nopeuden ja vaivattomuuden.

-Tämä sopii mielestäni varsinkin uusille esimiehille, jotka haluavat kuulla itsestään palautetta ja tutustuttaa sekä itsensä paremmin tiimille kuin myös tutustua itse tiimiinsä paremmin, hän kuvailee.

Lopuksi esille tulee vielä hyvin ajankohtainen ja positiivinen seikka testistä.

-Tämähän toimii aivan täysin myös etätyössä, Heinonen kehuu.

Teksti: Annika Seppälä