Hyppää pääsisältöön

Eveliina Laine: Asunnottomuuteen johtaa erilaisia polkuja

Julkaistu 27.3.2019
,
päivitetty 28.5.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu
Eveliina Laine 900 x 600
Asunnon tulisi olla ihmisen perusoikeus. Miksi oma koti puuttuu, on kysymys, johon ei löydy yhtä selitystä. Tampereen ammattikorkeakoulusta sosionomiksi (ylempi AMK) valmistunut Eveliina Laine haastatteli opinnäytetyössään tamperelaisia asunnottomia ja etsi syitä, jotka olivat johtaneet asunnon menetykseen.

Asunnottomuus on aiheena kiinnostanut Lainetta aina, vaikka hänen oma työkokemuksensa painottuu varhaiskasvatukseen. Laine halusi tuoda asunnottomuutta esille asunnottomien itsensä kertomana, heidän omien tarinoidensa kautta.

Opinnäytetyö toteutui yhteistyössä Tampereen kaupungin Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hankkeessa työskentelevien kanssa. Laine toivoo oman tutkimuksensa sekä lisäävän ymmärrystä asunnottomuudesta ilmiönä että asunnottomien kohderyhmästä ennaltaehkäisevien asunnottomuuspalvelujen kehittämisen tueksi Tampereella.

Laine jalkautui opinnäytetyötä tehdessään asunnottomien pariin ja haastatteli heitä. Osa haastatteluista tehtiin vuosittain lokakuussa järjestettävässä Asunnottomien yö -tapahtumassa, vuosina 2016 ja 2017. Osan haastatteluista tekivät sosionomin perustutkinto-opiskelijat.

- Suurin osa haastateltavista ei ollut enää haastatteluhetkellä asunnoton. Tämä mahdollisti sen, että pystyin tarkastelemaan asunnottomuuspolkuja kokonaisvaltaisesti, kun asunnottomuus ei ollut enää kriisitekijä elämässä.

Haastattelujen kautta Laine löysi erilaisia asunnottomuuteen johtaneita syitä, jotka hän ryhmitteli asunnottomuuspoluiksi. Polkuja kuvaillessaan hän löysi niissä kriittisiä kohtia, joissa asunnottomuuden alkaminen olisi voitu ennaltaehkäistä tai jo alkanut polku päättää.

Asunnottomuudet syyt tunnistettava

Työn teoreettiseksi lähtökohdaksi nousivat huono-osaisuus ja syrjäytyminen, joiden äärimmäisenä muotona asunnottomuus voidaan nähdä.

- Ennaltaehkäisemisen kannalta on tärkeää, että asunnottomuuden syyt tunnistetaan. Tällöin pystytään kohdentamaan oikeaan apu aikaan polun varrelle, Laine kertoo.

Asunnottomuuspolun vaiheet rakentuivat Laineen mukaan asunnottomuuden alkamisen, elämisen asunnottomuuspolussa sekä asunnottomuuden päättymisen varaan. Asunnottomuuden ennaltaehkäisemisen ja uusiutumisen kannalta tärkeäksi muodostuvat myös elämä ennen ja jälkeen asunnottomuuden.

Asunnottomuus ei näy ulospäin

Aiheen käsittely oli päiväkodissa lastentarhanopettajana työskentelevälle Laineelle hyppy tuntemattomaan.

- Asunnottomien maailma on niin erilainen, kuin mihin olen lasten maailmassa tottunut. Mietin kovasti etukäteen, miten kysymyksiini suhtaudutaan, koska aihe on arka ja henkilökohtainen. Lähdin kuitenkin haastatteluihin avoimin mielin, olin kuuntelijan roolissa.

Asunnottomat kertoivat kuitenkin mielellään oman tarinansa. Erityisesti joidenkin haastateltavien omaehtoinen asunnottomuus yllätti Laineen.

- Huomasin asunnottomien yössä kävellessäni, kuinka vaikea on tunnistaa asunnottomuus, se ei näy päällepäin, eivätkä asunnottomat sieltä ihmisjoukosta pomppaa.

Tällä hetkellä Laine viihtyy erittäin hyvin työssään lastentarhanopettajana vuoropäiväkodissa.

- Sosiaaliala on ollut aina se, mihin olen halunnut. Varhaiskasvatuksen valitsin jo ensimmäisenä vuonna. Sosionomin tutkinto on hyvin laaja, se tarjoaa valtavasti eri uramahdollisuuksia.

 

Eveliina Laineen opinnäytetyö "Matka asunnottomuuden polulle ja takaisin": Kokemuksia asunnottomuudesta palkittiin Tampereen ammattikorkeakoulun syyskauden 2018 parhaana ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyönä. 

Tutustu sosiaalialan ylempään tutkinto-ohjelmaan

Teksti: Arja Hautala
Kuva: Saara Lehtonen