Pilvi
Tutkinto-ohjelma

Sosiaalialan ylempi tutkinto-ohjelma

Pilvi

Sosiaalialan uudistajaksi ja kehittäjäksi

Tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet sosiaalityön ja palveluohjauksen vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Sosiaalialan ylemmän tutkinto-ohjelman tavoitteena on kehittää sosiaalialan työkäytäntöjä tuottamalla erityisosaamista sosiaalityön ja palveluohjauksen asiantuntijatehtäviin. Tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet tutkimukselliseen kehittämiseen sekä sosiaalialan innovaatiotoimintaan myös kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Opintojen aikana opit uudistamaan ja kehittämään ammatillista asiantuntijuuttasi. Valmistumisesi jälkeen voit sijoittua esimerkiksi vaativiin sosiaalialan asiakastehtäviin, esimiestehtäviin, palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin, palvelujen kehittäjäksi ja koordinaattoriksi. Lisäksi tutkinto antaa valmiudet organisaation strategiseen kehittämiseen sekä henkilöstövoimavarojen ja osaamisen johtamiseen joko Suomessa tai ulkomailla.

Tutkinto-ohjelma noudattaa korkeakoulututkinnoille asetettuja kansallisia (NQF) ja eurooppalaisia (EQF) tavoitteita.

Opiskelijatarinassa sosionomi (ylempi AMK) Eveliina Laine kertoo opinnäytetyöstään