Pilvi
Tutkinto-ohjelma

Sosiaalialan ylempi tutkinto-ohjelma

Pilvi

Sosiaalialan uudistajaksi ja kehittäjäksi

Tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet sosiaalityön ja palveluohjauksen vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Sosiaalialan ylemmän tutkinto-ohjelman tavoitteena on kehittää sosiaalialan työkäytäntöjä tuottamalla erityisosaamista sosiaalityön ja palveluohjauksen asiantuntijatehtäviin. Tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet tutkimukselliseen kehittämiseen sekä sosiaalialan innovaatiotoimintaan myös kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Opintojen aikana opit uudistamaan ja kehittämään ammatillista asiantuntijuuttasi. Valmistumisesi jälkeen voit sijoittua esimerkiksi vaativiin sosiaalialan asiakastehtäviin, esimiestehtäviin, palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin, palvelujen kehittäjäksi ja koordinaattoriksi. Lisäksi tutkinto antaa valmiudet organisaation strategiseen kehittämiseen sekä henkilöstövoimavarojen ja osaamisen johtamiseen joko Suomessa tai ulkomailla.

Tutkinto-ohjelma noudattaa korkeakoulututkinnoille asetettuja kansallisia (NQF) ja eurooppalaisia (EQF) tavoitteita.

Tutkintonimike

Sosionomi (ylempi AMK)

Koulutustyyppi

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

1,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

90 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK pääkampus

Osaamistavoitteet

Sosiaalialan ylempi tutkinto-ohjelma tuottaa sinulle erityisosaamista sosiaalityön ja palveluohjauksen vaativiin asiantuntijatehtäviin sekä valmiuksia eritasoisiin johtamis- ja kehittämistehtäviin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Saat valmiudet tutkimukselliseen kehittämiseen, lähijohtamiseen sekä sosiaalialan innovaatiotoimintaan kansainvälisissäkin toimintaympäristöissä. Koulutus noudattaa ylemmille korkeakoulututkinnoille asetettuja kansallisia (NQF) ja eurooppalaisia (EQF) tavoitteita.

Lisätietoja opetuskielistä

Opetuskielenä on pääosin suomi. Joitakin osuuksia voidaan pitää englannin kielellä.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisenä vuonna opinnot keskittyvät sosiaalityön teoreettisiin lähtökohtiin, palveluohjaukseen ja toimintaympäristön muutoksiin sekä ajankohtaisiin sosiaalityön tutkimuksiin.

Toisen vuoden opintojen keskiössä ovat johtamisosaaminen, tutkimuksellinen kehittämisosaaminen sekä opinnäytetyön toteuttaminen. Kansainvälistymistä tuetaan opinnoissa eri tavoin.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Sosiaalialan ylemmässä tutkinto-ohjelmassa ei ole opintosuuntavaihtoehtoja.

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Opinnot toteutetaan monimuotoisesti ja joustavasti työn ohessa. Lähipäiviä on kuukaudessa keskimäärin 2 - 4 sijoittuen yleensä viikon loppupuolelle.

Opinnot rakentuvat seuraavista kokonaisuuksista: syventävät ammattiopinnot/sosiaalityön asiantuntijuus (30 op), hyvinvointipalveluiden johtaminen (15 op), TAMKin ylempien tutkintojen yhteisiä opintoja oman valinnan mukaan (10 op), vapaasti valittavat opinnot (5 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Tutustu tarkemmin koulutukseen TAMKin opinto-oppaassa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on työelämän kehittämistarpeista lähtevä tutkimuksellinen kehittämishanke, jonka suunnittelet ja toteutat työelämän kanssa yhteistyössä tai TAMKin tutkimus- ja kehittämishankkeessa ja raportoit itsenäisesti. Opinnäytetyö osoittaa kykysi hyödyntää tutkimustietoa ja soveltaa sekä käyttää valittuja tutkimus- ja kehittämismenetelmiä työelämän ongelmien ratkaisemiseen. Opinnäytetyö osoittaa valmiutesi itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Uramahdollisuudet

Voit tutkinnon suoritettuasi sijoittua vaativiin sosiaalialan asiakastehtäviin, esimiestehtäviin, palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin, palvelujen kehittäjäksi.

Tutkinto antaa valmiudet organisaation strategiseen kehittämiseen sekä henkilöstövoimavarojen ja osaamisen johtamiseen. Voit sijoittua kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin myös kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Sosiaalialan ylemmästä tutkinto-ohjelmasta valmistuneena voit toimia muun muassa seuraavissa tehtävissä: vastaava sosiaaliohjaaja, toiminnanohjaaja, päivähoidon ohjaaja, koulukuraattori, johtava perhetyöntekijä, vammaistyön johtaja, työllisyysasioiden päällikkö, apulaisjohtaja, palveluesimies, päiväkodin johtaja, palvelutalon johtaja, kehittämispäällikkö, suunnittelija, projektipäällikkö.

 

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Saat koulutuksen myötä myös hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajankoulutukseen. Koulutus noudattaa ylemmille korkeakoulututkinnoille asetettuja kansallisia (NQF) ja eurooppalaisia (EQF) tavoitteita.

Kansainvälistyminen

Opintoihisi kuuluu erillinen Kansainvälinen ja monikulttuurinen työ -opintojakso, joka toteutetaan kansainvälisenä summer schoolina tai monikulttuurisina projektiopintoina.

Opintoihin sisältyy myös Academic English and Negotiation Skills -opintojakso. Voit myös hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opinnäytetyö tehdään yleensä työelämän toimeksiannosta ja yhteistyössä työelämän  kanssa. Opintojaksoja voidaan toteuttaa myös monialaisissa hankkeissa.

TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua yliopiston opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimuksellisia painopisteitä ovat muun muassa sosiaalialan palvelujärjestelmät, sosiaalipalveluiden johtaminen, työhyvinvointi, palveluohjaus, moniasiantuntijuus, työyhteisön kehittäminen. Voit osallistua osana opintojasi erilaisiin TAMKin tai oman alasi tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. 

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen hakemiseen, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä koulutuspäällikkö Outi Walliiniin, outi.wallin@tamk.fi.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika II 20.3.- 3.4.2019 klo 15:00

Pohjakoulutusvaatimuksena on Sosionomin AMK-tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen pisteiden perusteella. 

Hakukelpoisuusvaatimukset

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on Sosionomin AMK-tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto (tällöin vaaditaan Opetushallituksen päätös korkeakouluopintojen rinnastamisesta suomalaiseen tutkintoon).

Suomen ulkopuolella suoritetun tutkinnon on oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos et ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Jos haet Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla, sinun on liitettävä hakemukselle kopio haussa käyttämästäsi tutkintotodistuksesta 10.4.2019 kello 15.00 mennessä. Jos alkuperäinen todistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, liitä hakemukselle lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. Lisäksi tutkinnosta pitää olla Opetushallituksen päätös korkeakouluopintojen rinnastamisesta suomalaiseen tutkintoon. Kopio päätösestä tulee samoin liittää hakemukselle.

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen. Työkokemuksen tulee olla sosiaali- ja terveysalalta ja hankittu kevään haussa 31.7.2019 mennessä.

Hakijat, joilla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto korkeakoulututkinnon lisäksi

Poikkeuksena työkokemusvaatimukseen ovat aiemmin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) suorittaneet, joilta hyväksytään hakukelpoisuuteen kyseisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus. Myös tällöin työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja sen on oltava sosiaali- ja terveysalalta.

Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettuna kevään haussa niin, että voit ladata kopion tutkintotodistuksestasi hakemuksellesi viimeistään 8.7.2019 kello 15.00.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan 30 opiskelijaa valintakokeen pisteiden perusteella. 

Valintaperusteet

Hakukohde ja aloituspaikat

Hakukohde

Aloituspaikat

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaaliala

30

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella. 

Valintakokeesta voit saada 100 pistettä. Voidaksesi tulla valituksi, siitä on saatava vähintään 20 pistettä.

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. hakutoivejärjestys
  2. arvonta

Työkokemus

Hakukelpoisuusvaatimuksissa kerrotun pohjakoulutuksen lisäksi sinullla tulee olla 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen kevään haussa 31.7.2019 mennessä. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Työkokemus lasketaan täysinä kuukausina. Sinun tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voit saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja tulee olla alalta, jolle olet hakemassa tai alalta, jolta korkeakoulututkintosi on.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu (YEL = yrittäjäeläkevakuutus, MYEL = viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. 

Valintakoe

Valintakoe pidetään 16.5.2019 kello 9.00-12.00. Valintakoe on kirjallinen tehtävä ja pohjautuu osittain kokeessa jaettavaan aineistoon. Valintakoekutsut lähetään sähköpostitse noin viikko ennen valintakoetta.

Valintakokeesta voit saada enimmillään 100 pistettä. Siitä on saatava vähintään 20 pistettä, jotta voit tulla valituksi koulutukseen. Valintakokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytyksi. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoeyhteistyö

TAMK ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Vain TAMKissa suoritettu valintakoe hyväksytään. Tulosta ei anneta muihin hakutoiveisiin.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Lisätietoja erityisjärjestelyistä.

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet maisteri- ja YAMK-ohjelmiin.

Liitteet

Hakemusliitteet

Seuraavien todistuskopioiden tulee olla ladattuna hakemukselle 10.4.2019 kello 15.00:

  • ulkomailla suoritettu tutkinto (todistuskopiot käännöksineen ja rinnastamispäätös)
  • pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella)

Muilla suomalaisilla tutkinnoilla (esim. suomalainen korkeakoulututkinto) hakevien ei tarvitse toimittaa todistuskopioita hakuaikana, vaan todistukset tarkistetaan vasta opiskelupaikan saaneilta.

Opiskelemaan valittujen todistuskopiot

Jos tulet valituksi TAMKiin, lataa haussa käyttämiesi koulu- ja työtodistusten kopiot yhteishaun hakulomakkeelle 8.7.2019 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Katso tarkemmat tiedot: Näin otat opiskelupaikan vastaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

  • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
  • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta
  • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
  • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
  • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.