Hyppää pääsisältöön

Tietojen luovuttamista koskeva tietopyyntö TAMKissa

Jos suunnittelet hyödyntäväsi tutkimuksessasi Tampereen ammattikorkeakoulun rekistereitä tai asiakirjoja, sinun tulee tehdä tietopyyntö tietojen luovuttamisesta varten. Tietojen luovutuksesta tehdään vararehtorin päätös.

TAMK luovuttaa tietoaineistojaan tutkimuskäyttöön tietopyynnön ja siihen annettavan päätöksen perusteella. Päätös tietojen luovuttamisesta tietopyynnön perusteella tarvitaan seuraavissa tapauksissa, kun haluat:

  • tutkia ammattikorkeakoulun salassa pidettäviä asiakirjoja,
  • tutkimusta varten tietoja ammattikorkeakoulun henkilötietoja sisältävistä tietoaineistoista tai rekistereistä.

Huomaa, että koko Tampereen korkeakouluyhteisöä koskevia aineistoja pyytäessäsi tarvitset päätökset sekä Tampereen ammattikorkeakoulusta että Tampereen yliopistosta.

Päätökseen tietojen luovuttamisesta tietopyynnön perusteella tutkimuskäyttöä varten koskevat samat periaatteet kuin tutkimusluvan myöntämistä. Koska tietopyynnöt koskevat pääsääntöisesti rekisteritutkimusta, ei tutkittavilta vaadita suostumusta osallistua tutkimukseen. Heitä on kuitenkin informoitava tutkimuksesta.

Hakeminen ja liitteet

Päätös tietojen luovuttamisesta tutkimuskäyttöä varten myönnetään tietopyynnön perusteella. Tietopyyntö tehdään täyttämällä tietopyyntölomake. Liitä tietopyyntöön tutkimussuunnitelma, jossa on selkeästi kuvattu tutkimuksen tavoite, tutkimusmetodit ja aineistonhallintasuunnitelma. Liitteenä pitää olla myös täytetty ennakkoarvioasiakirja tai vaikutusten arviointi (DPIA) ja tietosuojailmoitus. Löydät lomakkeet sivun lopusta.

Tutkijan tulee sitoutua noudattamaan tietosuojalainsäädännön määräyksiä tietojen käsittelyssä ja suojaamisessa, ja tutkimuksessa mahdollisesti syntyvät yksittäisten henkilöiden tietoja koskevat rekisterit tulee hävittää tai arkistoida lain edellyttämällä tavalla.

Jos toimija tarvitsee tutkimustaan varten sekä tutkimusluvan että päätöksen tietojen luovuttamisesta tietopyynnön perusteella tutkimuskäyttöä varten, hän tekee vain tietopyynnön. Tietopyyntölomakkeeseen sisällytetään tieto siitä, mitä muuta tutkimusmateriaalia kerätään Tampereen ammattikorkeakoulusta (esim. haastattelut ja kyselyt opiskelijoille tai työntekijöille).

Tee tietopyyntö TAMKista

Täytä seuraavat lomakkeet:

Lähetä tietopyyntö osoitteeseen: tutkimusluvat.tamk [at] tuni.fi.


Koko Tampereen korkeakouluyhteisöä koskevat aineistot

Koko Tampereen korkeakouluyhteisöä koskevia aineistoja pyytäessäsi tarvitset päätökset sekä Tampereen ammattikorkeakoulusta että Tampereen yliopistosta.

Tietopyyntö Tampereen yliopistosta