Projekti

Uraohjausta työpaikalla

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto

"Uraohjausta työpaikalla" on Työväen Sivistysliitto TSL:n (päätoteuttaja), Tampereen ammattikorkeakoulun, sekä Careerian (osatoteuttajat) yhteishanke. Hanke vahvistaa oppilaitos-työelämäyhteistyötä ammatillisen osaamisen ja kompentenssien päivittämiseksi työpaikoilla. Hankkeessa tuodaan uraohjauksen ja osaamisen kehittämisen palvelut helpottamaan rakennemuutoksen vaikutuksia palvelu- ja ravintola ja kunta-aloille. Hankkeessa toteutetaan yrityksille suunnattua alakohtaista ennakointityöskentelyä tunnistamalla niin alakohtaisia kehitystrendejä kuin työpaikan henkilöstön osaamistarpeita.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tuloksena syntyy työuraohjaajan koulutusohjelma ja materiaalit, opas työpaikan ennakointikulttuurin vahvistamiseksi ja koulutus- ja konsultointipalveluja oppilaitosten työelämäyhteistyön tehostamiseksi.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Mika Moisio
etunimi.sukunimi [at] tuni.fi