Projekti

Uraohjausta työpaikalla

Hankkeen tuloksena syntyy työuraohjaajan koulutusohjelma ja materiaalit, opas työpaikan ennakointikulttuurin vahvistamiseksi ja koulutus- ja konsultointipalveluja oppilaitosten työelämäyhteistyön tehostamiseksi.

Tavoite ja tehtävät

"Uraohjausta työpaikalla" on Työväen Sivistysliitto TSL:n (päätoteuttaja), Tampereen ammattikorkeakoulun, sekä Careerian (osatoteuttajat) yhteishanke. Hanke vahvistaa oppilaitos-työelämäyhteistyötä ammatillisen osaamisen ja kompentenssien päivittämiseksi työpaikoilla. Hankkeessa tuodaan uraohjauksen ja osaamisen kehittämisen palvelut helpottamaan rakennemuutoksen vaikutuksia palvelu- ja ravintola ja kunta-aloille. Hankkeessa toteutetaan yrityksille suunnattua alakohtaista ennakointityöskentelyä tunnistamalla niin alakohtaisia kehitystrendejä kuin työpaikan henkilöstön osaamistarpeita.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Mika Moisio
mika.moisio [at] tuni.fi