Hyppää pääsisältöön

Typpiyhdisteiden poistaminen biologisesti savukaasupesurien jätevesistä

Polttoprosesseissa muodostuvat savukaasut sisältävät ympäristölle haitallisia aineita, kuten typen ja rikin oksideja (NOx ja SOx). Savukaasuja käsitellään useilla eri tekniikoilla, kuten pesureilla. Savukaasupesurissa NOx ja SOx -yhdisteet siirtyvät kaasufaasista vesifaasiin, joka tulee käsitellä. Tässä väitöskirjassa kehitetään biologinen käsittelymenetelmä savukaasupesurien jätevesille, erityisesti NOx -yhdisteiden poistamiseksi denitrifikaation avulla. Denitrifikaatiossa nitraatti ja nitriitti hapettuvat mikrobien avulla typpikaasuksi, joka ei ole haitallista ilmakehälle.