Projekti

Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta - toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta | Organisation sub unit: Kliininen lääketiede | Tieteenala: Työterveys
Vipuvoimaa EU:lta
Kuvituskuva: metallityö ja stetoskooppi

Tausta

Työurien pidentäminen edellyttää työkyvyttömyyden riskien tunnistamista ja työkyvyttömyyden ehkäisyä kaikkien terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Yhteistyö niin terveydenhuollon toimijoiden kuin työpaikkojen välilläkin kaipaa yhteisiä välineitä, joita tässä hankkeessa pyritään rakentamaan.

Hankkeen verkkosivuille pääset tästä linkistä.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeella on kaksi päätavoitetta

1. Kehittää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon sekä työpaikan ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä.

2. Parantaa edellä kuvatun yhteisen toiminnan vaikuttavuutta.

Vaikuttavuus

Osio 1: Kehitetään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yhteistyötä

Osiossa on kolme vaihetta:

  1. Työhön liittyvyyden ja työkyvyttömyyden uhan tunnistamisen edistäminen perusterveydenhuollossa
  2. Työhön liittyvyyden ja työkyvyttömyyden uhan havainnointi erikoissairaanhoidossa ja potilaan ohjaaminen työterveyshuoltoon
  3. Saumattomat jatkotoimenpiteet työterveyshuollon käyttäjille työkyvyn tukitoimien tarpeen tunnistamisen jälkeen

Osio 2: Parannetaan vaikuttavaa ja tuottavaa työterveysyhteistyötä

1. Tuotetaan tietoa vaikuttavasta työterveysyhteistyöstä ja työkykyjohtamisesta

2. Rakennetaan työterveysyhteistyön toimintamalli

   a. työkykyjohtamisen malli työpaikoille

   b. asiakaslähtöisiä työkaluja työterveyshuolloille

   c. vaikuttavia toimintamalleja työterveysyhteistyöhön

   d. Näin kehität työterveysyhteistyötäsi – yhteiskehittämisen opas

   e. työkyvyn tuen tiedonhankintamalli

   f. Indikaattorit vaikuttavuuden kehittämiseen ja arviointiin

Osio 3: Luodaan osat 1 ja 2 yhdistävä geneerinen yhteistyön toimintamalli ja tulevaisuuden skenaariot työkykyriskien hallintaan. Osatoteutuksista kertyvät tiedot ja taidot yhdistetään toimintamalliksi asiantuntijapaneelin avulla.

Tulevaisuus kuva, final

Rahoituslähde

Hanke toimii ajalla 1.3.2002 – 30.9.2022 ja sen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja koordinoijana toimii STM.  Hanke kuuluu toimintalinjaan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja sen erityistavoitteeseen 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen.

Koordinoiva organisaatio

Tampereen yliopisto,

Osatoteuttajat: Pihlajalinna ja Työterveyslaitos

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Anna Siukola (anna.siukola [at] tuni.fi)

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Anna Siukola

projektipäällikkö
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Anna Siukola