Projekti

Tietoarkisto ja CESSDA

Eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoaineistoarkistojen tutkimusinfrastruktuuri CESSDAn kansallisena palveluntuottajana Tietoarkisto osallistuu jatkuvasti moniin sen hankkeisiin ja työryhmiin. Tietoarkisto osallistuu parhaillaan kahdeksaan CESSDAn hankkeeseen. Lisäksi Tietoarkiston henkilöstöllä on jatkuvia hallinnollisia tehtäviä ja jäsenyyksiä CESSDAssa, kuten Tools Working Group -työryhmän toimintaan osallistuminen ja CESSDAn palveluiden yhteyshenkilöinä toimiminen.

Tavoite ja tehtävät

Osallistumalla aktiivisesti CESSDAn toimintaan Tietoarkisto on mukana rakentamassa eurooppalaisille tutkijoille suunniteltuja palveluita. CESSDAn kautta suomalaiset tutkimukset ja tutkimusaineistot saavat kansainvälistä näkyvyyttä.  

Development of Metadata Aggregator -hankkeessa kehitetään sovellusta, joka kerää ja yhdistää CESSDAn arkistojen tutkimusaineistojen metatietoja. Kehitystyö perustuu Tietoarkiston aiemmin kehittämään Kuha2-sovelluskokonaisuuteen.

ELSST-projektissa Tietoarkisto osallistuu monikielisen asiasanaston ELSSTin ohjausryhmään, jossa kehitetään asiasanaston sisältöä monikansalliseen käyttöön.

Journals Outreach -hankkeen tavoitteena on tiedottaa eurooppalaisille yhteiskuntatieteellisille lehdille CESSDAn palveluntuottajien datapalveluista ja kannustaa olemassa olevien palveluiden käyttöön.

Metadata Office -hankkeessa päivitetään ja markkinoidaan CESSDAn metatietomallia ja siihen liittyviä teknisiä ratkaisuja.

Plan for CDC Upgrade -hanke suunnittelee ja kehittää uusia toimintoja CESSDAn aineistoluetteloon (CDC).

Training events -hanke suunnittelee ja toteuttaa koulutusta eurooppalaisille tutkijoille esimerkiksi erilaisista tutkimusaiheista ja aineiston analyysitavoista.

Trust Activities -hanke tukee CESSDAn palveluntuottajia CoreTrustSeal-sertifioinnissa.  

Widening of CESSDA European Coverage -hankkeen tavoitteena on jatkaa CESSDAn laajentumista sekä uusiin Euroopan maihin että uusiin aineistotyyppeihin.

Tools Working Group koordinoi hankkeita, joissa kehitetään työkaluja ja palveluita tutkimusaineistojen tuottajien ja käyttäjien tarpeisiin.

Rahoituslähde

Consortium of European Social Science Data Archives

Koordinoiva organisaatio

Consortium of European Social Science Data Archives

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Mari Kleemola

kehittämispäällikkö
Tietoarkisto