Hyppää pääsisältöön

Tampereen kuusikymppiset (T60)

Tampereen yliopisto

Tampereen kuusikymppiset (T60) on 60-69 -vuotiaiden elämäntilanteeseen ja sen muutokseen keskittyvä tutkimus. Tavoitteena on saada tietoa tätä ikävaihetta elävien ihmisten terveydestä, toimintakyvystä, työtilanteesta, eläkkeellä olosta, elämän tärkeistä asioista ja ihmisistä sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Olemme kiinnostuneita tähän ikäryhmään kuuluvien omista käsityksistä ja mielipiteistä. Lisäksi selvitetään, miten ikävaihe on muuttunut 30-40 viime vuoden aikana. Vertailuaineistona käytetään vuosina 1979 ja 1989 kerättyä Tampereen eläkeikäisten seurantatutkimusta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on sosioekonomisen aseman merkitys tälle elämänvaiheelle.

Tausta

Tutkimus käynnistyi tammikuussa 2017 ja se toteutetaan Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa (GEREC). Tietoja kerättiin kyselyllä, joka lähetettiin satunnaisesti poimituille 2200 tamperelaiselle 60-69 -vuotiaalle henkilölle. Kyselyyn sai vastata joko netin välityksellä tai paperilomakkeella. Tulokset julkaistaan tieteellisinä artikkeleina ja niistä kerrotaan tiedotusvälineissä, tutkimuksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Tavoite ja tehtävät

Eliniän pidentyessä eläkeiän elämänvaihe on elämäntavallisesti ja kulttuurisesti muuttumassa. Tämän tutkimuksen lähtökohtana on otaksuma, että erityisen suuri tuo muutos on ollut 60-69-vuotiaiden ikäryhmässä.  

Kiinnostavaksi tämän ikäryhmän tekevät myös 60. ikävuoden jälkeen tapahtuvat monet elämänmuutokset, niihin sopeutuminen sekä ikäryhmään kohdistuvat erilaiset, muuttuvat odotukset.  

Useat jäävät eläkkeelle ja arkipäivän rakenne muuttuu. Monet huolehtivat lapsenlapsista ja vanhemmistaan, harrastavat ja matkustavat. Tämän ikäiset eivät vielä tarvitse ikäihmisten palveluita, mutta saattavat tuntea ne hyvin omaistensa kautta. Oman vanhuutensa palvelutarpeita he ennakoivat aikana, jolloin sekä palvelut että niiden rahoitus ja palvelujen käyttäjien rooli ovat muuttumassa.

Koordinoiva organisaatio

Faculty of Social Sciences (Health Sciences), Gerontology Research Center (GEREC)

Yhteyshenkilöt

Marja Jylhä

Professori

marja.jylha [at] tuni.fi

+358 40 588 9100

 

Johanna Surakka

Väitöskirjatutkija

johanna.surakka [at] tuni.fi

 

Kirsi Lumme-Sandt

Yliopistonlehtori

kirsi.lumme-sandt [at] tuni.fi

+358 40 190 1606