Taloustieteen tutkimusohjelma

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta

Taloustieteen tutkimusohjelma keskittyy erityisesti julkisen talouden ja työn talouden tutkimukseen. Erityispiirteenä on psykologisen taloustieteen (a.k.a behavioraalinen / käyttäytymistaloustiede) lähestymistapojen soveltaminen näiden aihealueiden kysymyksiin.

Keskeinen tutkimusaihe on miten politiikkatoimenpiteet (esim. verotus ja työmarkkinapolitiikka) vaikuttavat yksilöiden käyttäytymiseen ja hyvinvointiin sekä yritystoimintaan. Tutkimuksessa käytetään laajoja rekisteriaineistoja sekä nk. luonnollisia ja satunnaistettuja koeasetelmia toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa.

Esimerkkejä tutkimusaiheista:

 • julkinen talous
  • verotus, sosiaaliturva ja tulonjako
  • veronkierto
  • julkiset palvelut, julkisen ja yksityisen sektorin työnjako
  • hyvinvointi ja onnellisuus
  • sosiaali- ja terveyspalvelut, terveyskäyttäytyminen
  • ympäristöpolitiikka ja sääntely
 • työn taloustiede
  • työmarkkinoiden toiminta (kysyntä, tarjonta, työttömyys, palkat)
  • teknologinen kehitys ja polarisaatio
  • muuttoliike ja aluetalous
  • aktiivinen työmarkkinapolitiikka

Käynnissä olevia ulkoisen rahoituksen tutkimushankkeita:

 • Work, Inequality and Public Policy, 2015 – 2021, STN, PI: Matti Tuomala, VPI: Jari Vainiomäki
 • Competition and Incentives in Healthcare, 2019 – 2023, Suomen Akatemia, PI: Kaisa Kotakorpi

Yhteyshenkilöt

Kaisa Kotakorpi, kaisa.kotakorpi [at] tuni.fi, puh. +358503182487