Hyppää pääsisältöön

Sustainable Tourism Mobility - Matkailun kestävän liikkumisen palvelut

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.9.2021–31.8.2023
KärkialueYhteiskunta, Tekniikka
Euroopan aluekehitysrahasto - Vipuvoimaa EU:lta.

Tausta

Sustainable Tourism Mobility – Matkailun kestävän liikkumisen palvelut on Visit Tampereen koordinoima hanke, jossa kehitetään matkailijoiden vähähiiliseen liikkumiseen kannustavia palvelukonsepteja yhteistyössä Pirkanmaan keskeisten matkailukohteiden ja -yritysten kanssa. Hankkeen osatoteuttajina ovat Suomen Itämeri-instituutti ja Tampereen yliopisto.

Matkailijoiden liikkumisen hiilijalanjälki on Pirkanmaan matkailun keskeinen kestävyyshaaste. Samaan aikaan kestävyyden ja vähähiilisyyden painoarvo kasvaa jatkuvasti matkailijoiden valinnoissa. Pirkanmaalla on mahdollisuus vastata näihin odotuksiin systemaattisella palvelukehityksellä ja toimijoiden yhteistyöllä.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteiden ja toteutuksen painotus on seuraavissa kokonaisuuksissa:

  • Joukkoliikenteen ja matkailuyritysten lippuyhteistyön edistäminen ja uudet ratkaisut
  • Raideyhteyksien ja lähijunien matkailupotentiaalinen entistä parempi hyödyntäminen  – asemat liikkumisen palveluiden ja matkailun solmukohtina
  • Matkailijoiden liikkumisen ja matkaketjujen tietopohjainen palvelukehitys – datan koonnin menetelmät, hiilijalanjäljen mittarointi, kompensointiratkaisut
  • Luontokohteiden kestävä saapuminen – joukkoliikenteen ja sähköisen liikkumisen palveluratkaisut

Tampereen yliopisto koordinoi ja arvioi hankkeessa 2-5 nopeaa kokeilua liikkumisen palveluihin liittyen.

Vaikuttavuus

Yhteistyöyrityksille hanke tarjoaa konkreettisia malleja matkailijoiden vähähiilisen liikkumisen palvelukehitykseen ja mahdollisuuden osallistua Pirkanmaan hiilineutraalisuustavoitteiden edistämiseen. Toimenpiteet luovat uutta tietoa kestävän liikkumisen palveluratkaisuista ja niiden liiketaloudellisesta potentiaalista sekä edistää matkailualan yhteistyötä ja osaamista vastuullisen matkailun kehitystyössä. Hankkeesta saatua tietoa voidaan soveltaa muille alueille ja kohteisiin esimerkiksi Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman kautta.

Tutkimusrahoitus

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

Rahoituslähde

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Koordinoiva organisaatio

Visit Tampere Oy