Hyppää pääsisältöön

SPREAD – Spatial & Speculative Research in Architectural Design

SPREAD (Spatial & Speculative Research in Architectural Design) on tutkimusryhmä, joka liittää rakennussuunnittelun käytännön tietämisen ja taitamisen alan tutkimukseen. Se etsii uusia tapoja käytännöllisen, teoreettisen ja spekulatiivisen tiedon yhdistämiseen arkkitehtuurisuunnittelussa ja -tutkimuksessa. Yhdessä ASUTUT-ryhmän kanssa se muodostaa Rakennussuunnittelu ja kestävä asuminen -tutkimusyhteisön, joka edistää yhteiskunnallista kehitystä teoreettisen, käytännöllisen, historiallisen ja sosiaalisen tutkimuksen pohjalta.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimusryhmän päätavoitteena on suunnittelupohjaisia ja tieteellisiä metodeja käyttäen hahmotella uusia tapoja arkkitehtuurin teorian ja käytännön yhdistämiseksi.

Tutkimusryhmän toiminnan painopiste on arkkitehtonisen tilan tutkimuksessa. Tilallisia ratkaisuja tarkastellaan teoreettisista sekä arkkitehtuurikritiikin ja suunnitteluajattelun näkökulmista.