SPREAD – Spatial & Speculative Research in Architectural Design

SPREAD (Spatial & Speculative Research in Architectural Design) on tutkimusryhmä, joka liittää rakennussuunnittelun käytännön tietämisen ja taitamisen alan tutkimukseen. Se etsii uusia tapoja käytännöllisen, teoreettisen ja spekulatiivisen tiedon yhdistämiseen arkkitehtuurisuunnittelussa ja -tutkimuksessa. Yhdessä ASUTUT-ryhmän (kestävä asuntosuunnittelu) kanssa se muodostaa Rakennussuunnittelu ja kestävä asuminen -tutkimusyhteisön, joka edistää yhteiskunnallista kehitystä teoreettisen, käytännöllisen, historiallisen ja sosiaalisen tutkimuksen pohjalta.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimusryhmän päätavoitteena on suunnittelupohjaisia ja tieteellisiä metodeja käyttäen hahmotella uusia tapoja arkkitehtuurin teorian ja käytännön yhdistämiseksi.

Tutkimusryhmän toiminnan painopiste on arkkitehtonisen tilan tutkimuksessa. Tilallisia ratkaisuja tarkastellaan teoreettisista sekä arkkitehtuurikritiikin ja suunnitteluajattelun näkökulmista.

Contact persons

Ilmari Lahdelma

Professori

ilmari.lahdelma@tuni.fi 

+358 50 337 6232 

 

Fernando Nieto

Associate Professor (tenure track)

fernando.nieto@tuni.fi

+358 50 447 8479