Hyppää pääsisältöön

Sosiaalinen ja kognitiivinen monimuotoisuus: tietoteorian näkökulma

Tieteenfilosofian ja sosiaalisen tietoteorian alaan kuuluva tutkimushanke vastaa kolmeen kysymykseen:  (1) Mitä tiedollisia etuja sosiaalinen ja kognitiivinen monimuotoisuus tuovat mukanaan tieteeseen?  (2) Millaisten olosuhteiden vallitessa sosiaalinen moninaisuus johtaa kognitiiviseen moninaisuuteen ja sekä sosiaalinen että kognitiivinen moninaisuus edistävät tiedon tuottamista? (3) Miten tiedeyhteisöjen ja tieteen instituutioiden tulisi hallita monimuotoisuuden lisääntymiseen liittyviä riskejä?

Tavoite ja tehtävät

Tiedeyhteisöt sekä tutkimus- ja kehitystyötä tekevät ryhmät ovat yhä moninaisempia esimerkiksi sukupuolen, rodun, kansallisen alkuperän ja monien muiden ominaisuuksien suhteen. Monimuotoisuus on potentiaalisesti luovuuden, uusien ratkaisujen ja innovaatioiden moottori. Jotta monimuotoisuus edistäisi tiedettä sekä tutkimus- ja kehitystyötä, on ymmärrettävä paremmin, millaisia sen mukanaan tuomat tiedolliset edistysaskeleet ovat, millaisten sosiaalisten mekanismien kautta se tuottaa tiedollisia hedelmiä ja millaiset olosuhteet mahdollistavat moninaisuuden tiedollisen voiman hyödyntämisen.

Tutkimushanke pyrkii vaikuttamaan tutkimusryhmien ja yliopistojen johtamiseen sekä tiedepolitiikkaan. Tutkimushankkeella on myös laajempia pidemmän aikavälin tavoitteita: vaikuttamalla korkeakoulutukseen se voimaannuttaa vähemmistöryhmiä muotoilemaan oman näkökulmansa tieteeseen, yhteiskuntaan, terveyteen ja teknologian kehitykseen.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Yhteyshenkilöt

Kristina Rolin

Tutkimusetiikan yliopistonlehtori

kristina.rolin [at] tuni.fi

+358 50 4377 456