Hyppää pääsisältöön

Sivistystyön vapaus ja vastuu (SVV)

SVV on vapaan sivistystyön kansallisten järjestöjen, Tampereen, Itä-Suomen ja Åbo Akademi- yliopistojen sopimuksellinen yhteistyöohjelma alan tutkimuksen edistämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi. Sitä koordinoi Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö (VST). Toimintamuotoina ovat

  • tutkimuskeskustelua ja opinnäytteiden ohjausta tukevat kansalliset ja alueelliset tutkijaseminaarit ja muut tilaisuudet, joita järjestetään myös vapaan sivistystyön vuotuisten tapahtumien yhteydessä
  • tutkimusta yleistajuistavat julkaisut ja sitä tukevat työpajat
  • yhteinen julkaisutoiminta

Tausta

SVV-ohjelman taustalla on pitkäaikainen yhteistyö vapaan sivistystyön järjestöjen ja yliopistotutkijoiden kesken. Vuodesta 2011 se on perustunut sopimukseen. SVV-ohjelmaa koordinoi VST ry, mutta käytännön koordinointityöstä vastaavat ohjelman nuoret tutkijat. Ohjelmasta on valmistunut lukuisia väitös- ja pro gradu-tutkimuksia, artikkeleita ja kokoomajulkaisuja suomeksi ja englanniksi. Osasta löytyy tietoja ohjelman sivustolta www.vapausjavastuu.fi.

Tavoite ja tehtävät

SVV-ohjelma tuo yhteen vapaan sivistystyön tutkijoita, eri toimintamuotojen toimijoita ja politiikantekijöitä. Erityisesti se edistää yhteistyötä vapaan sivistystyön opinnäytetutkimuksessa (pro gradut, väitökset). Sen tavoite on parantaa tutkimustiedon saatavuutta ja hyödyntämistä päätöksenteossa ja edunvalvonnassa, lisätä tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Ohjelmalla on vuosittain päivittyvä toimintasuunnitelma, jonka nykyinen teema on rakennemuutokset ja muuttuva kansalaisuus. SVV-ohjelma tekee kiinteätä yhteistyötä tutkijoiden kanssa paitsi pohjoismaissa, myös muualla maailmassa, mm. yhteisten konferenssien ja julkaisujen muodossa.

Rahoituslähde

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Säätiöt, osallistuvat yliopistot

Koordinoiva organisaatio

Finnish Adult Education Association (VST), Tampere University's Faculty of Education, University of Eastern Finland's Philosophical Faculty, Åbo Akademi University

Yhteyshenkilöt

Jenni Pätäri

Osa-aikainen koordinaattori

jenni.patari [at] sivistystyo.fi