Hyppää pääsisältöön

Rajoitetut tilat suomalaisissa hoivan ja kontrollin laitoksissa

Tampereen yliopisto
1.9.2017–31.12.2022
KärkialueTerveys, Yhteiskunta

Tutkimus käsittelee suomalaisten hoivalaitosten rajoitettuja tiloja. Ikääntynyt väestö ja viimeaikoina ilmenneet väärinkäytökset hoitolaitoksissa kertovat tarpeesta tutkia laitoksia ja niiden käytäntöjä monipuolisista näkökulmista.

Tutkimusprojektissa kysytään ensinnäkin, miten hoitoon ja kontrolliin perustuvat insituutiot muodostuvat laeissa, säädöksissä, normeissa ja diskursseissa. Toiseksi kysytään, miten päällekkäiset ja ristikkäiset normit toteutuvat laitoksissa, ja millaisia käytäntöjä, rajoitavia mekanismeja, ja selviytymiskeinoja niistä on tunnistettavissa. Kolmanneksi kysytään, millaisia vaihtoehtoja rajoittaville mekanismeille on olemassa, ja miten ne muuttavat hoitolaitosten kontrollia ja tilallisia piirteitä.

Tutkimuksen kohteina ovat psykiatrinen vankisairaala, muita psykiatrisia sairaaloita, vanhainkoteja sekä ikääntyneiden kylä.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia