Hyppää pääsisältöön
Työkone purkaa taloa purkujätekuorman päällä.

Purkualan kiertotalouden kehittäminen

Tampereen yliopisto
1.3.2021–28.2.2022

Purkualalla toimii Suomessa noin sata yritystä. Purkutoimiala on pirstaloitunutta ja usein toiminnaltaan vierasta ulkopuolisille. Purkualalla on purkumateriaalien osalta noussut esiin tarve sekä pienentää hiilijalanjälkeä että tehostaa ja nopeuttaa purkumateriaalien kierrätystä ja saattaa se tehokkaasti suoraan jatkokäyttöön. Tällä hankkeella siis haetaan ratkaisua siihen, miten purkualan kiertotaloutta voitaisiin kehittää ja samalla pienentää huomattavasti alan hiilijalanjälkeä. Hankkeessa laaditaan esiselvitys purkualan kiertotalouden kehittämiseksi eli selvitetään uudenlaisen jäteaseman erilaiset tekniikkamahdollisuudet ja -vaatimukset. Näin saadaan tehokkaasti puhtainta uusiomateriaalia jatkokäyttöön ja samalla voidaan huomattavasti vähentää purkukohteissa vaadittavien koneiden määrää.

Purkujätteen materiaalien tunnistamisen mahdollistavista tekniikoista tarvitaan lisää tietoa, jotta purkujätteen jaottelusta tulisi logistisesti ja energiataloudellisesti tehokkaampaa ja toteuttaisi yhä paremmin kiertotalouden periaatteita.

Euroopan unionin lippulogo Euroopan aluekehitysrahasto -tekstillä

Rahoituslähde

Pirkanmaan liitto