Projekti

Pirkanmaan ekologinen transitio - elinvoiman uudelleen määrittely

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Euroopan unionin lippulogo Euroopan aluekehitysrahasto -tekstillä

Hankkeen tavoitteena on luotsata Pirkanmaata etujoukoissa kohti hallittua ekologista transitiota, sen sijaan, että jäisimme odottamaan maapallon kestokykyä koettelevien kriisien pakottavan meidät luopumaan hyvinvoinnille välttämättömistä asioista. Hankkeessa toteutetaan kolme toisiinsa kytkeytyvää yhteiskehittämisprosessia, jotka vahvistavat alueen kestävyystyön ja TKI-toiminnan yhteistyötä sekä laajentavat alueellisen innovaatioekosysteemin toimijajoukkoa.

Rahoituslähde

Euroopan aluekehitysrahasto

Koordinoiva organisaatio

Pirkanmaan liitto