Hyppää pääsisältöön

Pervasiivisen vuorovaikutuksen tutkimusryhmä PIRG

Tutkimusryhmämme pyrkii luomaan uudenlaisia ihmisen ja teknologian välisen vuorovaikutuksen ratkaisuja monenlaisiin ympäristöihin. Tutkimus kattaa käyttäjien ja käyttökontekstin tarpeiden tunnistamisen, ratkaisujen suunnittelun ja kehityksen, sekä niiden arvioinnin todellisissa ympäristöissä, oikeiden käyttäjien kanssa.

Työskentelemme monien akateemisten tahojen sekä erilaisten teollisuuden ja teknologian alojen toimijoiden kanssa.

Perinteisesti tutkimusryhmässämme on hyödynnetty mm. puhetta ja eleisiin perustuvaa vuorovaikutusta sekä muita tavanomaisista poikkeavia vuorovaikutusmenetelmiä. Nykyään toiminnassamme ja tutkimuksessamme ovat voimakkaasti mukana myös XR:n eri muodot – virtuaalitodellisuus (VR, virtual reality), laajennettu todellisuus (AR, augmented reality) ja sekoitettu todellisuus (MR, mixed reality).

Tutkimusryhmämme on osa ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta tutkivaa TAUCHI-tutkimuskeskusta.