Hyppää pääsisältöön
Kuvituskuva seinäkellosta.

Palvelujärjestelmän toiminta: osa-aikatyö ja tilapäinen työ sekä siirtymät kokoaikatyöhön

Hanke tuottaa uutta tutkimustietoa työttömien osa-aikaisen ja tilapäisen työn tekemisestä ja siirtymistä kokoaikatyöhön. Tarkastelussa yhdistetään sekä työttömien, palvelujärjestelmän eri järjestäjä- ja tuottajatahojen että työnantajien näkökulma.

Hankkeella on neljä päätavoitetta.

  1. Ensimmäisenä päätavoitteena on tuottaa uutta tutkimustietoa työllisyyden ja työttömyyden rajapinnalla liikkuvien työmarkkinaurista sekä osa-aikaisen työttömyyden yleisyydestä yli ajan.
  2. Toiseksi tarkastellaan, sisältääkö työttömyysturvajärjestelmä vielä Tulorekisterin käyttöönoton ja maksuperusteiseen sovitteluun siirtymisen jälkeen tunnistamattomia byrokratialoukkuja, jotka haittaavat työn vastaanottamista.
  3. Kolmas päätavoite on tutkia, kuinka työnvälityksessä ja muissa TE-palveluissa edistetään osa-aikatyössä olevien työttömien kokoaikaista työllistymistä ja toisaalta edistetään kokonaan työttömien osaaikatyön vastaanottamista.
  4. Neljäntenä päätavoitteena on arvioida, onko lisätyön tarjoamisessa tai työvoimatarpeen ennakoimisessa työnantajien näkökulmasta ongelmia. Lisäksi tavoitteena on tehdä tulosten perusteella konkreettisia toimenpidesuosituksia.

Tutkimusta tehdään yhteistyössä Palkansaajien tutkimuslaitoksen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen kanssa. Hanketta johtaa erikoistutkija Merja Kauhanen Palkansaajien tutkimuslaitokselta.

Koordinoiva organisaatio