Tutkimusinfrastruktuuri

Painetun elektroniikan tutkimusympäristö

Tiedekunta tai osaamisyksikkö: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta | Organisaation alayksikkö: Sähkötekniikka | Tieteenala: Elektroniikka ja sulautetut järjestelmät

Tutkimuslaitteet

Tulevaisuuden elektroniikan laboratoriossa (Laboratory for Future Electronics, LFE) on tutkimusympäristö painetun elektroniikan, ohutkalvoelektroniikan ja elektroniikassa tarvittavan energian keruun ja varastoinnin sekä hybridipiirien tutkimiseen ja kehittämiseen. Laboratoriotilaa on yli 250 m2, josta noin 60 m2 on puhdastilaa.

Laboratoriossa on laitteistot mustesuihkutulostukseen (Ceraprinter F-serie, Super-fine Inkjet -tulostin ja kaksi Dimatix-tulostinta), syvä- ja kohopainoon sekä laminointiin (Schläfli Challenger 174) sekä silkkipainoon (Ekra Professional) ja pintaenergiakuviointiin plasmatulostimella.

Suojakaasukaappeja (typpi) käytetään kosteudelle tai hapelle herkkien komponenttien valmistamiseen ja mittaamiseen. Niihin on sijoitettu elektronisuihku- ja terminen höyrystin, atomikerroskasvatuslaite (ALD), probe-asema, Dimatix-mustesuihkutulostin, spin coater ja tyhjökuumalevy.

Sähköisten ominaisuuksien mittaukseen käytössä on probe-asemia, puolijohdeanalysaattori, potentiostaatti ja superkondensaattorien sekä akkujen karakterisointilaitteisto. Myös ferro- ja pietsosähköiset ominaisuudet pystytään määrittämään samoin kuin toiminnallisten materiaalien mekaaniset ominaisuudet.

Tarkempaa tietoa täältä: