Hyppää pääsisältöön

Päätöksentekoprosessit ylirajaisessa liikkuvuudessa (AspirE)

Euroopan komission rahoittama hanke Decision making of aspiring (re)migrants to/within the EU: The case of labour market-leading migrations from Asia (AspirE) on kolmivuotinen tutkimushanke.

AspirE-projektissa perehdytään etelä- ja itäaasialaisten Eurooppaan suuntaavien siirtolaisten, tai muuttoa harkitsevien, ylirajaiseen liikkuvuuteen liittyviin päätöksentekoprosesseihin sekä lähtömaassa että Euroopassa. Projektissa kiinnitetään huomiota yksilöiden lisäksi laajempiin sosiaalisiin prosesseihin. Siirtolaisten päätöksentekoa tarkastellaan kolmesta näkökulmasta: ajallisesta perspektiivistä, psykologisesta näkökulmasta ja sosiaalisesta kontekstista.

Aasiassa tutkimusta tehdään Kiinassa, Japanissa, Filippiineillä, Thaimaassa ja Vietnamissa. Euroopassa tutkimus keskittyy Belgiaan, Tsekkiin, Saksaan, Italiaan, Portugaliin ja Suomeen. Tutkimus keskittyy siirtolaisiin, jotka suuntaavat kohdemaissa tiettyihin työmarkkinoiden osiin, joihin juuri siitä maasta tulleet tyypillisesti päätyvät. Lisäksi perehdytään heidän mahdolliseen halukkuuteensa muuttaa myöhemmin kolmanteen maahan.

Projektissa käytetään laadullisia ja osallistavia tutkimusmenetelmiä. Projekti tuottaa konkreettista tietoa siitä, miten yksilöiden ylirajaiseen liikkuvuuteen liittyvät päätökset muuttuvat ajan myötä. Materiaalisten tekijöiden lisäksi tutkitaan kognitiivisia ja tunteisiin liittyviä prosesseja sekä siirtolaisten sosiaalisia verkostoja. Projektissa perehdytään myös maahanmuuttoon liittyviin säädöksiin ja toimenpideohjelmiin sekä EU:ssa että kansallisella tasolla ja selvitetään miten säädökset, lait ja ohjelmat huomioivat (potentiaalisten) siirtolaisten käytöksen, miten hyvin ne tunnistavat siirtolaisuuteen eri tasoilla vaikuttavia tekijöitä sekä siirtolaisten päätöksenteon ajallisia kehyksiä. Projektissa tuotetaan tietoa myös siitä, missä siirtolaisuuden vaiheessa liikkuvuuteen liittyvillä säädöksillä ja ohjelmilla on eniten vaikutusta.

Suomessa toteutettavan AspirE-projektin osahanke tutkii thaimaalaisia, jotka osallistuvat Suomessa ruoan alkutuotantoon kausityöntekijöinä metsämarjateollisuudessa, jotka harjoittavat itsenäisesti luonnontuotteiden (esim. marjojen ja sienien) keräämistä ja myymistä ja jotka työskentelevät maatalousmarja- ja vihannestuotannossa. Tutkimus kohdistuu heidän päätöksentekoonsa ja siirtolaisuuteensa vaikuttaviin mikro-, meso- ja makrotason tekijöihin. Aineisto koostuu viranomaisdokumenteista ja muusta aiheeseen liittyvästä tekstimateriaalista, haastatteluista ja ryhmäkeskusteluista sekä marjanpoimijoiden videopäiväkirjoista. Haastatteluja tehdään sekä thaimaalaisten työntekijöiden että viranomaisten ja muiden aiheen asiantuntijoiden kanssa. Aineistoa analysoidaan yhteistyössä AspirEn kansainvälisen tiimin kanssa, erityisesti thaimaalaisten tutkijoiden kanssa.

Projektiin osallistuvat: Université Libre de Bruxelles (BEL), Masaryk University (CZ), Goethe University Frankfurt (GER), University of Milan (ITA), Instituto Universitario de Lisboa – ISCTE (POR), Tampere University (FIN), Scalabrini Migration Center (PH), Mahidol University (TH), Vietnam Academy of Social Sciences (VN), Foundation for Isaan Education and Popular Media (TH), Asia-Pacific Center (VN), The Education University of Hong Kong (HK) and Waseda University (JP).

Suomen osalta projektia johtaa Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa akatemiatutkija Mari Korpela. Hankkeen tutkijoina toimivat VTT Chaitawat Boonjubun ja VTT Minna Seikkula.

Suomen osahankkeen lähin yhteistyökumppani projektissa on thaimaalainen Mahidol University.

Tutkimusrahoitus

Euroopan komissio

Projektiin kuuluvat henkilöt