Tutkimusteema

Ohutkalvo elektroniikka

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta | Organisation sub unit: Sähkötekniikka | Tieteenala: Elektroniikka ja sulautetut järjestelmät

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Vaikka CMOS-tekniikka on edelleen hallitseva tapa toteuttaa elektroniikkaa, on monia sovelluksia, joissa ohutkalvopiirit voivat tarjota merkittävää etua, kuten: painettujen ohutkalvopiirien suora integrointi muiden painettujen komponenttien, kuten näyttöjen ja antureiden kanssa; erittäin ohuet piirit joustavaa, venyvää ja iholle asennettavaa elektroniikkaa varten sekä tulevaisuudessa rakennettaessa "biljoonien antureiden" Internet of Everything. Työmme fokusoituu uusiin komponentteihin ja rakenteisiin, mukaan lukien orgaaniset tunnelidiodit ja erittäin matalajännitteiset ohutkalvotransistorit yhdistämällä tulostusta ja atomikerroskasvatusta. Tähtäämme laaja-alaisesti erilaisiin piireihin, kuten UHF-tasasuuntaajat, tehonhallintapiirit, logiikkaelementit, vahvistimet ja radiolähettimet. Lisätietoja prosessointifasiliteeteista. 

Yhteyshenkilö(t)