Hyppää pääsisältöön

NewBI5 - Uutta kilpailukykyä älystä, intuitiosta, interaktiosta sekä tiedon integraatiosta

Tampereen yliopisto

NewBI5-projektissa tutkitaan, miten johtamistyö ja sen prosessit liiketoiminnan kehittämisestä asiakasarvon tuottamiseen muuttuvat automatisoinnin, tekoälyn ja edistyneen analytiikan myötä, ja miten niitä voidaan hyödyntää erilaisissa yritysten toiminnoissa ja niiden johtamisessa. Näitä asioita projektissa tutkitaan tiiviissä yritysyhteistyössä ja ideoista kaupallistamiseen.

Tausta

Projektissa ei nähdä tekoälyä saarekkeena; projekti tarjoaa uniikin yhdistelmän talouden (CMC, kannattavuuden johtaminen), teknologioiden (signaalinkäsittely ja data-analyysi) sekä käyttäytymistieteiden (sosiaalipsykologian) kärkitutkimusta Suomessa; yhteistyössä johtamistutkimuksen maailman huippujen kanssa (Scuola Superiore Sant'Anna Pisa, Universität Innsbruck, Aarhus University, Aalborg University, The University of Auckland).  

Työtä tehdään neljässä innovatiivisessa verkostossa (Integrata, Evondos, Mobidiag ja ABB) ja laajemmassa hyödyntäjäjoukossa (ICT, palvelut ja teollisuus).

Tavoite ja tehtävät

Mitä jos 25-30% johtamistyöstä voidaan automatisoida tulevaisuudessa? Miten tekoälyllä tarkoituksenmukaisesti korvattavat toiminnot tunnistetaan ja ymmärretään sekä johdetaan niiden säästö-, arvo- ja vaikuttavuuspotentiaalia? Me haluamme, että suomalaiset yritykset ovat laajalla joukolla etulinjassa tästä kehityksestä avautuvaa liiketoimintaa toteuttamassa!  

CMC-tutkimusryhmän interventionistinen ote tuottaa konkreettisia tutkimustuloksia tekoälyliiketoimintaosaamisen kasvattamiseksi, ja kannattavan kasvun edellytysten tunnistamiseksi ja realisoimiseksi kohdeverkostoissa ja näiden ulkopuolella:

  • Johtamistyön syvällinen, monitieteinen ymmärtäminen avaa uusia konkreettisia mahdollisuuksia uusille palveluille ja uudenlaiselle vaikuttavuudelle.  
  • Tekoäly auttaa ymmärtämään palveluiden kysyntää ja liiketoimintapotentiaalia osana johtamistyötä.
  • Tekoäly ja analytiikka tukevat suoraan uusien toimintojen, palveluiden ja vaikutusten syntymistä (tarjonnan kehittäminen kysyntää vastaamaan).

Rahoituslähde

Business Finland ja hankkeeseen osallistuvat yritykset

Koordinoiva organisaatio

Cost Management Center (CMC), Integrata Oy, Evondos Oy, Mobidiag Oy, ABB Oy.

Yhteyshenkilöt

Teemu J. Laine

Associate Professor (tenure track)

teemu.j.laine [at] tut.fi

+358 50 308 7049

 

Tuomas Korhonen

Tutkijatohtori

tuomas.korhonen [at] tut.fi

+358 40 198 1551

 

Vesa Tiitola

Projektitutkija

vesa.tiitola [at] tut.fi