Hyppää pääsisältöön

Nepsy Tools

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.2.2021–31.12.2023

Tavoite ja tehtävät

Nepsy Tools -hankkeessa kehitetään mobiilityökaluja, joiden avulla voidaan parantaa nepsy-nuorten elämänhallintaa, arjessa pärjäämistä ja kykyä opiskeluun ja työelämään sijoittumiseen. Nepsy-nuorilla tarkoitetaan nuoria, joilla on neurokirjon diagnoosi, eli Asperger-, ADHD- tai Touretten syndrooman diagnoosi tai vastaavia neuropsykiatrisia (nepsy-)ongelmia. Hankkeen kohderyhmänä ovat n. 16-29-vuotiaat nuoret, koska itsenäistymisvaiheessa, kotoa pois muutettaessa, nepsy-henkilöiden ongelmat usein lisääntyvät. Nämä ikävuodet ovat kriittisiä opintoihin ja sitä kautta myöhemmin työelämään kiinnittymisen kannalta.

Hankkeessa kartoitetaan ensin nepsy-nuorten tarpeita, ja kartoituksen perusteella kehitetään havaittuihin tarpeisiin sovelluksia, joiden tarkoituksena on auttaa heitä parantamaan omaa työ- ja toimintakykyään niin, että he kiinnittyvät opintoihin ja työelämään aiempaa paremmin.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Partnerit

Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry

Yhteyshenkilöt

Anne-Mari Stenbacka
anne-mari.stenbacka [at] tuni.fi