Lähiökuva
Projekti

Muuttuva käsitys lähiöstä tiivistyvässä kaupungissa

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Rakennetun ympäristön tiedekunta | Organisation sub unit: Arkkitehtuuri
Ympäristöministeriö

Lähiöt ovat rakenteeltaan eli morfologialtaan hankalia tiivistämisen kohteita. Tutkimus tarkastelee neljää erityyppistä esimerkkilähiötä ja niihin kohdistuvia tiivistämispaineita. Keskeisiä aihealueita ovat viherympäristöt, asuntokanta ja kohtaamispaikat. Typologisen lähestymistavan lisäksi sovelletaan metamorfologista tarkastelua. Hankkeen kumppanina toimii Espoon kaupunki, jossa liikennehankkeet vaikuttavat merkittävästi suunnitteluun. Tutkimuksen yleisempänä tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten lähiörakentamisen alkuperäiset ihanteet ja ratkaisumallit suhteutuvat nykyisen kaupunki­suunnittelun käsityksiin ja tavoitteisiin.

Tutkimushanke kuuluu ympäristöministeriön Lähiöohjelma 20202022:een

Rahoituslähde

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Yhteyshenkilö(t)