Hyppää pääsisältöön

Mutkikkaat polut vai suorat raiteet? Liikkuvuus ja sen seuraukset talouskriisin koettelemilla työmarkkinoilla

Mitä suomalaisessa työssä on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana? Viisi vuotta sitten kokosimme kyselyaineiston, jonka kautta saimme runsaalta kahdelta tuhannelta ihmiseltä tietoa heidän työstään, tulevaisuusarvoistaan ja koetusta hyvinvoinnista. Seurannassa nämä samat ihmiset saavat jälleen kyselyn. Osin kysymme samoja kysymyksiä töistä ja hyvinvoinnista, tämän lisäksi meitä kiinnostaa myös se, mitä ihmisille on työmarkkinoilla tapahtunut? Kuinka moni on vaihtanut työpaikkaa, kuka on joutunut työttömäksi, onko työ samana pysyneessä työpaikassa muuttunut hyvään vain heikompaan suuntaan? Millaiset tekijät ennustavat hyviksi tai huonoiksi arvoituja muutoksia? Varmasti tiedetään, että työttömäksi joutuminen heikentää hyvinvointia. Sen sijaan paljon vähemmän tiedetään siitä, mitä työpaikan muuttuminen siihen vaikuttaa. Ylipäätänsä tutkimuksen aikajänne antaa mahdollisuuden tarkastella sitkeän talouskriisin vaikutuksia ihmisten työhön ja hyvinvointiin.

Tutkimusryhmä: Professori Antti Saloniemi, dosentti Pekka Virtanen ja tutkija Liudmila Lipiäinen.

Hankkeen raportti luettavissa verkossa

Rahoituslähde

Työsuojelurahasto