Projekti

MOSAIK - Menetelmä julkisen sektorin innovaatiokulttuurityöhön

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta | Organisation sub unit: Tietojohtaminen

Mosaik – Metod för Offentlig Sektors Arbete med InnovationsKultur (MOSAIK)

MOSAIK - Menetelmä julkisen sektorin innovaatiokulttuurityöhön

Hankkeen tavoitteena on kehittää kuntaorganisaation innovaatiokulttuuria Knivstassa, yhdessä Ruotsin nopeimmin kasvavista kunnista. Hankkeessa keskitytään erityisesti systemaattisen innovaatiojohtamistyön kehittämiseen hackathon-metodologian avulla ratkomalla yhteisiä ongelmia ja haasteita yli organisaatiorajojen. Hackathon-metodologian keskiössä on koko organisaation henkilöstön osallistumisen mahdollistaminen hyödyntäen heidän kyvykkyyksiään ja sitoutumistaan. Kolmivuotisessa hankkeessa tutkitaan, kehitetään ja pilotoidaan hackathon-metodologiaa innovaatiojohtamisen menetelmänä kuntaorganisaatiokontekstissa. Toimintatutkimuksena toteutettavassa tutkimuksessa käytetään monimenetelmä lähestymistapaa. Tavoitteena on osoittaa, että uusien ja innovatiivisten organisaation johtamismenetelmien avulla voidaan systemaattisesti osallistaa koko henkilöstöä poikkiorganisatorisesti ja parantaa kuntaorganisaation innovaatiokulttuuria ja -johtamistapaa.

Tausta

Kuntaorganisaatioilla on erityisiä haasteita nopean kasvun alueilla. Nopea kasvu aiheuttaa poikkeuksellisen paljon paineita kuntaorganisaation kehitysprosessiin. Nopean kasvun aiheuttamat kokonaishaasteet asettavat aiempaa suurempia vaatimuksia myös koko kuntaorganisaation innovaatiokyvykkyydelle. Knivstan kunta on Ruotsin nuorin kunta sekä perustamisajaltaan että väestön keski-iän osalta. Keskeinen sijainti on tehnyt Knivstasta viime vuosikymmenen toiseksi nopeimmin kasvavan kunnan Ruotsissa. Organisaatioissa erityisesti innovaatioita mahdollistavaa kulttuuria, innovaatiokulttuuria, pidetään keinona vastata muutospaineisiin ja -vaatimuksiin koko henkilöstöä osallistavalla tavalla. Innovaatiokulttuuri perustuu organisaation oppimisen ja oppivan organisaation periaatteisiin ja käytäntöihin. Knivstan kunnan tavoitteena onkin kehittää organisaationsa innovaatiokulttuuria, jotta kunta pystyy vastaamaan nopean kasvun aiheuttamiin monipuolisiin haasteisiin.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on kehittää kuntaorganisaation innovaatiokulttuuria Knivstassa, yhdessä Ruotsin nopeimmin kasvavista kunnista. Kolmivuotisessa hankkeessa tutkitaan, kehitetään ja pilotoidaan hackathon-metodologiaa innovaatiojohtamisen menetelmänä kuntaorganisaatiokontekstissa. Käytännössä hankkeessa toteutetaan kolme poikkiorganisatorista hackathon-tapahtumaa. Hackathon-tapahtumia edeltävät tilannekartoitukset sekä henkilöstön koulutukset. Hackathon-tapahtumien jälkeen vapaaehtoisten osallistujatiimien innovaation toteutusprosessia seurataan ja tuetaan aktiivisesti. Tavoitteena on osoittaa, että uusien ja innovatiivisten organisaation johtamismenetelmien, kuten hackathon, avulla voidaan systemaattisesti osallistaa koko henkilöstöä poikkiorganisatorisesti ja parantaa kuntaorganisaation innovaatiokulttuuria ja -johtamistapaa. Covid-19 tilanteen takia toinen hackathon järjestettiin virtuaalisena 11.11.2020. Toimintatutkimuksena toteutettavassa tutkimuksessa käytetään monimenetelmä lähestymistapaa, kuten jatkuvaa aktiivista osallistumista organisaation innovaatiotoimintaan, mahdollistamaan ja todentamaan organisaatiossa tapahtuva muutos. 4.3.2020 lähtien tutkimusmetodologiaa on Covid-19 johtuen muokattu virtuaaliseksi toimintatutkimukseksi, jolloin myös tutkimustilanteesta saadaan uudenlaista empiiristä dataa digitalisoituvasta tutkimusmaailmasta.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Knivstan kunnan ja curlabs ab:n kanssa.

Rahoituslähde

Koordinoiva organisaatio

Knivstan kunta, Ruotsi

Hankkeen toteuttaa

Knivstan kunta, Ruotsi
curlabs ab
Tampereen yliopiston Porin yksikön NOVI-tutkimusryhmä

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Anu Suominen

yliopisto-opettaja
Johtamisen ja talouden tiedekunta
Anu Suominen

Henkilöprofiili

Anu Suominen

yliopisto-opettaja
Johtamisen ja talouden tiedekunta
| Sub unit: Tietojohtaminen
anu.suominen [at] tuni.fi
+358503006108
Porin yliopistokeskus
Anu Suominen