Hyppää pääsisältöön

Monimuotoinen ansiotyö - käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys

Tampereen yliopisto

Hankkeessa tutkitaan monimuotoista ansiotyötä (multiple job holding), sen kirjoa ja työnteontavan valinnan syitä ja motiiveja, alakohtaisia käytäntöjä sekä yhteiskunnallista kehystä. Monimuotoisella ansiotyöllä tarkoitetaan ansainnan hankkimista monista lähteistä: ansainnan tapojen yhdistämistä ja limittämistä. Monimuotoinen ansiotyö voi olla valittu työnteon tapa tai elämäntapa, mutta myös pakkoon perustuva tapa hankkia toimeentuloa. Monimuotoinen ansiotyö kytkeytyy keskusteluihin prekaarista työstä, itsensätyöllistämisestä ja epätyypillisista työsuhteista, mutta ei ole identtinen niiden kanssa. Sen ydin on monien ansainnan lähteiden yhdistämisessä ja limittämisessä.

Rahoituslähde

Työsuojelurahasto

Koordinoiva organisaatio

Tampereen yliopisto, Palkansaajien tutkimuslaitos (Labour Institute for Economic Research)

Yhteyshenkilöt

Arja Haapakorpi

arja.haapakorpi [at] tuni.fi

+358 50 539 6711