Hyppää pääsisältöön

Metsä-projekti (Ennakoiva työhyvinvoinnin tuki puunkorjuuyritysten menestystekijänä metsätoimialan rakennemuutoksessa)

Tampereen yliopisto

Tutkimuksen tavoitteena on edistää sekä puunkorjuuyritysten työntekijöiden että yrittäjien työkykyä ja työhyvinvointia. Tutkimuksessa arvioidaan työhyvinvoinnin edistämiseen suunnattujen investointien ja ennakoivien toimien vaikuttavuutta ja merkitystä yritysten menestystekijänä. Kyselytutkimus metsäkoneyrittäjille ja -koneenkuljettajille tehtiin vuonna 2016 (n=337) ja 2018 (n=332) yritysten koko henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin kartoittamiseksi. Puunkorjuuyrittäjien haastattelussa selvitettiin yritysten käytössä olevia työkykyä ja työhyvinvointia edistäviä menetelmiä ja niiden merkitystä sekä yritysten suhdetta rakennemuutokseen. Taloudellista arviointia varten kerättiin yrityksiltä tunnuslukuja ja dokumentteja yrityksen taloudesta sekä panostuksesta työhyvinvointiin ja työterveyteen (mm. työterveyshuollon toimintasuunnitelma). Taloudellinen arviointi toteutetaan tuloslaskelma- ja taseanalyysilla, joiden lisäksi arviointiin otetaan henkilöstön arvon mittaamisen näkökulma.

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteistyötahot

Hannu Pursio, väitöskirjatutkija