Hyppää pääsisältöön

KyLÄ (Kyberturvallisuuden Laboratoriot Älyteollisuudelle)

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.11.2020–31.3.2023

1. Yhteistyöverkosto: rakennamme yhteistyöverkoston Pirkanmaan alueen yrityksistä ja Tampereen korkeakouluyhteisöstä.
2. Laboratorioympäristöt: suunnittelemme ja kehitämme nykyisistä korkeakouluyhteisön hajallaan olevista kyberturvallisuuteen liittyvistä teknisistä ympäristöistä hallitun kokonaisuuden.
3. Osaamisen ja innovaatiokyvykkyyden parantaminen: kehitämme yhteistyöverkoston yritysten kanssa laboratorioympäristöissä toimintaa, joilla voidaan tehdä älykkään teollisuuden kyberturvallisuuteen liittyvää testaus-, tuotekehitys-, innovointi- ja koulutustoimintaa mahdollisimman autenttisessa ympäristössä. Synnytämme toimivan tutkimus- ja kehitysalustan.

Tavoite ja tehtävät

Kyberturvallisuuden Laboratoriot Älyteollisuudelle (KyLÄ) -hankkeessa vastataan pirkanmaalaisten PK-yritystentarpeisiin syventämällä yhteistyötä Tampereen korkeakouluyhteisön kyberturvallisuuteen liittyvien laboratorioiden välillä. Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Tampereen yliopisto (TAU) ovat työskennelleet jo pitkään muun muassa teollisuusteknologian, digitalisaation ja kyberturvallisuuden parissa. Tällä hetkellä Pirkanmaan keskeisiin vahvuuksiin, mm. älykkääseen teollisuuden digitalisoitumiseen, liittyviä tutkimusympäristöjä on olemassa hajautettuna Tampereen korkeakouluyhteisön kaikille kampuksille, mutta kokonaisuuden tietoinen hyödyntäminen Pirkanmaan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymän kehittämisessä on vielä kehitteillä. Keskittymän syntyminen Pirkanmaalle edellyttää Tampereen korkeakouluyhteisön yhteishanketta, jonka aikana suunnitellaan ja rakennetaan korkeakouluyhteisön osaamiseen ja teknologisiin ympäristöihin perustuva innovaatio- ja kehitysalustakorkeakouluyhteisö-yritys -yhteistyöprojekteja varten. Hanke mahdollistaa teknisten ympäristöjen käytön myös pienemmille yrityksille aina startup-yrityksistä pk-sektorille.

Hankkeessa rakennetaan yhteistyöverkosto Pirkanmaan alueen yrityksistä ja Tampereen korkeakouluyhteisöstä, suunnitellaan ja kehitetään nykyisistä korkeakouluyhteisön hajallaan olevista teollisuuden kyberturvallisuuteenliittyvistä teknisistä ympäristöistä hallittu kokonaisuus ja kehitetään laboratorioympäristöissä toimintaa, joilla voidaan tehdä teollisuuden kyberturvallisuuteen liittyvää testaus-, tuotekehitys-, innovointi- ja koulutustoimintaamahdollisimman autenttisessa ympäristössä.

Hankkeen tuloksena Pirkanmaan alueelle syntyy teollisuuden kyberturvallisuuden yhteistyöverkosto.

Korkeakouluyhteisölle syntyy yritysten käyttöön soveltuva laadukas tekninen teollisuustuotannon kyberturvallisuudentutkimus- ja koulutusympäristö. Teknisistä ympäristöistä rakentuu yhteistyö- ja kehitysalusta, joka toimiikohtaamispaikkana akateemisen maailman ja erikokoisten yritysten välillä. Sen avulla yritykset voivat: 1) rakentaa jakehittää palveluita, 2) luoda uusia konsepteja, 3) testata tulevaisuuden tuotteita ja 4) tarjota koulutusta ja osallistuakoulutuksiin ilman omaa infrastruktuuria. Kehitysalusta luo mahdollisuudet yrityksille parantaa osaamistaan ja Pirkanmaalle nousta alan kärkiosaajaksi.

Hanke tuottaa uutta toimintaa, jossa oppilaitosten tekniset ympäristöt avautuvat pk-yrityskäyttöön soveltuvaksiyhtenäiseksi innovaatio- ja kehitysalustaksi.

Rahoituslähde

Euroopan alukehitysrahasto (EAKR) 2014-2020

Partnerit

TAMPEREEN KORKEAKOULUSÄÄTIO SR (TAU)

Yhteyshenkilöt

Ville Haapakangas
ville.haapakangas [at] tuni.fi