Projekti

KuTiMat – Kulttuuritietoiset materiaalit osaksi koulun arkea ja käytänteitä

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta | Organisation sub unit: Kasvatustieteet

Kulttuuritietoiset materiaalit osaksi koulun arkea ja käytänteitä (KuTiMat) on OPH:n rahoittama hanke (2019-2020), jossa ovat mukana Oulun, Lapin, Jyväskylän ja Tampereen yliopistot.

Hankkeen tavoitteena on:

  • edistää kulttuuritietoista opettajuutta, opettajan koulutusta ja koulukulttuuria
  • lisätä osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa
  • analysoida olemassa olevaa kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää materiaalia
  • koota tutkimuksellisesti perusteltu ja tiivistetty opettajanopas

Hankeen eri osahankkeissa kehitetään:

  • eri ryhmien ja valtakulttuurin välistä dialogia, keskiössä Suomen saamelaiset
  • katsomustietoista opettajuutta ja koulukulttuuria
  • sukupuolitietoista ja seksuaalista moninaisuutta kunnioittavaa opettajuutta, koulukulttuuria ja opettajankoulutusta
  • kielitietoista opettajuutta
  • kasvatusalan toimijoiden osaamista kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvien kysymysten käsittelyssä pedagogisen filosofian periaattein.

 

Rahoituslähde

Opetushallitus

Koordinoiva organisaatio

Oulun yliopisto

Yhteyshenkilöt

Inkeri Rissanen, tutkijatohtori, Tampereen yliopiston osahankkeen johtaja, inkeri.rissanen [at] tuni.fi

Elina Hirvonen, projektitutkija, elina.hirvonen [at] tuni.fi