Hyppää pääsisältöön

KIVAKO - Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.8.2018–31.12.2021

Tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen vieraiden kielten oppimistarjonta, joka tukee kansallisen kielivarannon kehittymistä digipedagogisella lähestymistavalla. Tarjonnan rakentaa korkeakoulurajat ylittävä opettajien kehittäjäverkosto. Tarjonta koostuu digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispoluista A1-tasolta C1-tasolle, ja se on avointa valtakunnallisena tai alueellisena yhteistyönä.

Tavoite ja tehtävät

Tarjonnat tuotetaan hankkeessa kehitettävän rotaatiomallin mukaisesti. Tarjonta hyödyntää myös KV-taustaisten opiskelijoiden kielivarantoa osana tarjottavia oppimispolkuja sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla. Opiskelija tunnistaa oman lähtötasonsa hankkeessa kehitettävän itsearviointityökalun avulla ja valitsee taitotasoittain luokitellusta tarjonnasta omaan osaamistavoitteensa sopivan oppimispolun. Hankkeessa luodaan verkostot yhteistyölle valtakunnan tasolla, alueellisesti sekä temaattisesti tukemaan opettajien pedagogista kouluttautumista ja asiantuntijuuden kehittymistä. Hanke rakentaa korkeakoulujen vieraiden kielten opintopolkutarjontaa yhdistelemällä ja uutta kehittämällä sekä valtakunnallisena että alueellisena yhteistyönä.Rahoituslähde

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Partnerit

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Kirsi Saarinen
kirsi.saarinen [at] tuni.fi