Hyppää pääsisältöön

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.1.2018–31.12.2020

Hankkeen tavoitteena on uudistaa ammattikorkeakouluopetusta edistämällä kiertotalouden osaamista ja yhteistyötä.

Tavoite ja tehtävät

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluille -hanke on monialainen kehittämishanke, jossa lisätään kiertotalouden roolia opetuksessa ja TKI-työssä. Hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakouluopetusta laadukkaammaksi, avoimemmaksi ja kansainvälisemmäksi edistämällä kiertotalousosaamista ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä. Kehitystyö pohjautuu Suomen kiertotaloustiekartan painopistealat huomioiviin Teollisuus 4.0 -ajattelu- ja toimintamalleihin.

Hankkeeseen osallistuu 19 ammattikorkeakoulua. Niissä kehitetään eri painoalueisiin liittyviä opintosisältöjä, oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä, joita pilotoidaan eri ammattikorkeakoulujen kiertotalousopinnoissa. Tavoitteena on saattaa hankkeen tuloksena saatavat hyvät käytänteet osaksi opetusta ja TKI-toimintaa sekä liittää kiertotalousnäkökulmaa opetussuunnitelmatyöhön. TAMKin painopistealueena hankkeessa on erityisesti metsä- ja bioperäiset sekä teknologiset kierrot.

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke, joka toteutetaan vuosina 2018–2020. Hankkeen koordinaattorina toimii Lapin ammattikorkeakoulu. Muut toteuttajat ovat Arcada, Centria AMK, Haaga-Helia AMK, Hämeen AMK, Jyväskylän AMK, Kaakkois-Suomen AMK, Kajaanin AMK, Karelia-AMK, Lahden AMK, Laurea AMK, Metropolia AMK, Novia, Oulun AMK, Savonia AMK, Seinäjoen AMK, Tampereen AMK, Turku AMK sekä Vaasan AMK.

Rahoituslähde

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (TAMK)

Partnerit

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Marita Hiipakka
marita.hiipakka [at] tuni.fi