Hyppää pääsisältöön

KARHU: Kiertotalouden arvonmuodostus ja huomisen osaamiset Satakunnan teknologiametalliklusterissa

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.3.2023–28.2.2025

Satakunnan teknologiametalliklusteri on merkittävässä roolissa kehitettäessä Suomeen vihreää vientiteollisuutta. Yritysten haasteena kasvussa on koulutuksen ja osaajien vaje sekä tiiviimmän TKI-yhteistyön tarve innovaatioekosysteemien rakentamiseksi kiertotalouteen.

Hankkeella on kaksi tavoitetta:

1) luoda skenaariot yliopistolliselle koulutukselle, joka tukisi satakuntalaisen teknologiametalliklusterin osaamis- ja työvoimatarpeita nykyistä paremmin;
2) tukea klusterin vuorovaikutteista arvonluontia ja vauhdittaa kiertotalouden TKI-toimintaa ja uusien tutkimushankkeiden syntymistä.

Tutkimusrahoitus

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

Rahoituslähde

Porin kaupunki

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteistyötahot

Prizztech