Hyppää pääsisältöön

KARHU: Kiertotalouden arvonmuodostus ja huomisen osaamiset Satakunnan teknologiametalliklusterissa

Tampereen yliopisto
1.3.2023–28.2.2025

Satakunnan teknologiametalliklusteri on merkittävässä roolissa kehitettäessä Suomeen vihreää vientiteollisuutta. Yritysten haasteena kasvussa on koulutuksen ja osaajien vaje sekä tiiviimmän TKI-yhteistyön tarve innovaatioekosysteemien rakentamiseksi kiertotalouteen.

Hankkeella on kaksi tavoitetta:

1) luoda skenaariot yliopistolliselle koulutukselle, joka tukisi satakuntalaisen teknologiametalliklusterin osaamis- ja työvoimatarpeita nykyistä paremmin;
2) tukea klusterin vuorovaikutteista arvonluontia ja vauhdittaa kiertotalouden TKI-toimintaa ja uusien tutkimushankkeiden syntymistä.

Tutkimusrahoitus

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

Rahoituslähde

Porin kaupunki

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteistyötahot

Prizztech