Hyppää pääsisältöön
Innoplay-hankkeen logo

INNOPLAY

Teknologiakasvatuksen ollessa uusi osa-alue Varhaiskasvatussuunnitelman (2018) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteissa, InnoPlay-hanke keskittyy varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa kaivattuun käsityö- ja teknologiaoppimisen (STEAM)tietotaitoon. Hankkeen tavoitteena on kehittää pedagogisia menetelmiä, joissa integroidaan käsityö-, ympäristö- ja teknologiakasvatuksen sekä matemaattisten taitojen oppimisalueita leikin, tutkimisen ja ilmaisun avulla.

InnoPlay on Turun, Helsingin ja Tampereen yliopistojen yhteishanke, jossa on mukana yliopistojen tutkijoiden, opettajankouluttajien sekä opiskelijoiden lisäksi käytännön asiantuntijuutta edustavat varhaiskasvatuksen opettajat ja luokanopettajat. Hankkeessa kehitetään täydennyskoulutuksen ja työssä tapahtuvan oppimisen mallit, joilla tuetaan varhaiskasvatuksen opettajien, luokanopettajien ja käsityön aineenopettajien ammatillisin osaamisen kehittämistä.

Hankkeen tavoitteet ja toiminta toteutuvat hanketta läpäisevän osallisuutta tukevan toimintakulttuurin rakentamisen puitteissa. Tarkoituksena on osallisuuden ja yhdenvertaisuuden lisääntymisen yhteydessä varhaisen syrjäytymisen ehkäisy.

Rahoituslähde

Opetus- ja kulttuuriministeriö, kärkihanke (2018-2021) 

Koordinoiva organisaatio

Turun yliopisto (hankkeen vastuullinen johtaja Eila Lindfors)

 

Partnerit

Helsingin yliopisto ja INNOKAS-verkosto

Tampereen yliopisto