Hyppää pääsisältöön

Ilmastonmuutoskasvatuksen opetussuunnitelman kehittäminen

Tampereen yliopisto
Ammatillinen opettajankoulutus, Kasvatustieteet
Ympäristöpolitiikka ja aluetiede
1.8.2021–31.12.2023
KärkialueYhteiskunta

Ilmastonmuutoskasvatuksen opetussuunnitelman kehittämishankkeen (1.8.2021–31.12.2023) tavoitteena on

1) lisätä keskinäistä ymmärrystä ilmastonmuutosta koskevan koulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisen henkisistä, kulttuurisista ja sosiaalisista yhteyksistä ja monimutkaisuudesta Euroopassa ja Kaakkois-Aasiassa (Indonesia)

2) Kerätä empiirisiä tietoja opettajankouluttajilta ja opettajilta Suomessa ja Indonesiassa ja verrata tuloksia, jotka koskevat informanttien positiota suhteessa ilmastonmuutokseen sekä tarvetta ilmastonmuutosta koskevaan koulutukseen. Tämä mahdollistaa sekä kansallisen tason raportoinnin että vertailevan tutkimuksen; 

3) Yhteisesti kehittää ja kokeilla ilmastonmuutoskasvatuksen opetussuunnitelmia opettajankoulutuksessa yliopistoissa ja opettajien täydennyskoulutuksessa yläkouluissa. Narratiivisella lähestymistavalla hankkeen tarkoituksena on kannustaa lukioiden opettajia sisällyttämään paikallisia ideoita oppiaineisiinsa, jotta ne olisivat konkreettisia ja ymmärrettäviä oppijoille ja auttaisivat heitä käsitteellistämään ilmiöitä heidän omissa konteksteissaan.

Hankekumppanit ovat Tampereen yliopiston koulutustutkijoita, sekä Universitas Pendidikan Indonesia (Indonesia Education University) (UPI) ja Yayasan Sukma (Sukma Foundation) Indonesia. Hanketta rahoittaa Suomen Opetushallitus Team Finland Knowledge -ohjelman puitteissa.

Hankkeessa pyritään saavuttamaan edellä mainitut kolme tavoitta lisäämällä teoreettisesti argumentoitua ymmärrystä ilmastonmuutoksen positioitumisesta sekä Suomessa että Indonesiassa. Lisäksi on tarkoitus kokeilla ja levittää käyttöön opetussuunnitelmamoduuleja. Hanke lisää myös yliopistojen keskinäistä tutkimusyhteistyötä.

Opetushallitus rahoittaa hanketta logo

Rahoituslähde

Team Finland Knowledge programme

Koordinoiva organisaatio

Tampereen yliopisto

Projektiin kuuluvat henkilöt

Partnerit

Indonesia University of Education (UPI) 

Yayasan Sukma (Sukma Foundation)

Yhteyshenkilöt

Eero Ropo

Golaleh Makrooni