Ihmiskeskeinen teknologia (IHTE)

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Ihmiskeskeisen teknologian tutkimusryhmä IHTE tutkii uuden teknologian käyttäjätarpeita ja käyttäjäkokemuksia. Erityisesti tutkimme tulevaisuuden mobiileja ja älykkäitä järjestelmien käyttömahdollisuuksia, sekä ihmisten vuorovaikutusta teknologisten järjestelmien kanssa.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimus on monitieteistä ja sisältää insinööritieteiden (erityisesti ohjelmistotekniikan), muotoilun, psykologian ja sosiologian tutkimusta. IHTE tekee läheistä yhteistyötä Tauchi-yksikän kanssa sekä tutkimuksessa että opetuksessa.

Tämänhetkiset tutkimuskohteet ovat digitaaliset palvelut nuorison yhteiskunnalliseen osallistumiseen, ihmiskeskeiset sosiaaliset robotit, sekä kestävät matkailuratkaisut.

IHTEn missio on tehdä korkeatasoista, kansainvälisesti tunnustettua käyttäjäkokemustutkimusta, joka edesauttaa uusien teknologioiden suunnittelua. Tavoitteena on ihmisten elämänlaadun parantaminen sekä työssä että vapaa-aikana. Tutkimuksen avulla kehitetään uusia sovelluksia, teoreettisia malleja sekä menetelmiä suunnittelutyön tukemiseen.

Yhteyshenkilöt

Kaisa Väänänen

Professori

kaisa.vaananen [at] tut.fi

+358 40 849 0731